Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 30.12.2011 tarih ve 22 nolu toplantı tutanağı

1- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)’nun 2012 yılıteşvik ödülüne bilimsel çalışmalarındaki başarılarından dolayı Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Alper Sevinç’in aday gösterilmesinin uygun görülmesine,

2-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126/-393 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen,

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora Programı açılmasının,

b) Üniversitemiz, Gazikent ve Zirve Üniversitesi Arasında Ortak Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Ana Bilim Dalında ortak doktora programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

c)Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 1.yarıyılı ders katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

d) Üniversitemiz ve Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı ortak doktora programı ders katalogunda yer alan İŞLT 698 Yönetim Bilişim Sistemleri (3-0)3 ders kodunun İŞLT 690 Yönetim Bilişim Sistemleri (3-0)3, İŞLT 700 Doktora Tezi Ders Kodunun İŞLT 699 Doktora Tezi olarak değiştirilmesine,

e) Üniversitemiz ve Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı ortak doktora programı ders katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

3-Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 20.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.14.00.00.050-100 sayılı yazısı uyarınca; Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulunun aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmasının uygun görülmesine,

Prof.Dr. Samir SALHA Başkan

Prof.Dr. Mehmet KORUK Üye

Prof.Dr. İbrahim SARI Üye

Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK Üye

Doç.Dr. İbrahim ARSLAN Üye

Doç.Dr. Bilgehan PAMUK Üye

Yrd.Doç.Dr. Özgür BAŞYİĞİT Üye

4-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 21.11.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/050.01-123 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Bölüm Danışma Kurulları Yönergesinin ekli şekliyle kabulüne,

5-Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400-685/2093 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

6-Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 22.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/507 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim Programına İlişkin Dönem İçi Ders Uygulaması ve İntörn Uygulama Yönergesinin ekli şekliyle kabulüne,

7-Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 29.12.201 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/367 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurulu kararıyla önerilen, İnşaat Mühendisliği Enstitü Ana Bilim Dalı, Matematik Bölümü Enstitü Ana Bilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu