Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.10.2011 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 07.10.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.79.00.00/050.02/ sayılı yazısı uyarınca; 13 Temmuz 2004 tarih ve 25521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği’nin ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.10.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.01-6672-042290 sayılı yazısı uyarınca; Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümünce verilen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren isteyen birimlerimizde kaldırılmasının uygun görülmesine,

3- Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 27.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.14.00.00.300-55 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu oluşturulamadığından; Hukuk Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı I. Yarıyılında I. sınıfında açılacak derslerin ekli şekliyle uygun görülmesine,

4- Üniversitemiz ile Irak Kültür Ateşeliği arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Üniversitemizde okumaya hak kazanan yüksek lisans öğrencilerinden Ali Muayad Nafea Al-Kawaz’ın vize işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kaydını yaptıramadığından, mazeretinin uygun görülerek Üniversitemize kaydını yaptırmasının kabulüne,

5- Vakıf üniversitelerinin eğitim hizmeti ile ilgili taleplerinin Rektörlüklerince yapılmasına ve öğretim üyelerimizin görevlendirilmesinde Üniversitemiz ilgili fakülte/yüksekokulların bölüm görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğümüz tarafından yapılmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu