Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 20.09.2011 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 19.09.2011 tarih B.30.2.GZP.0.20.00.100/1822 sayılı yazıları uyarınca; 28.09.2000 tarih ve 24184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön lisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ekli şekliyle kabulüne,

2- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 15.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.16.00.00.300-76 sayılı yazıları uyarınca; İlahiyat Fakültesi Kurulu oluşturulamadığından, 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla öğrenci affından yararlanmak üzere İlahiyat Fakültesi’ne başvuruda bulunan Mehmet Beşlioğlu ve Rabia Feyza Özsağır’ın başvurularının kabulüne,

3- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1/361 sayılı yazıları uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalının %70 ‘i Türkçe, %30’u İngilizce olan tezsiz 2. öğretim “Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi” programının tamamının Türkçe olmasının uygun görülmesine,

4- İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 20.09.2011 tarih ve B.30.2.GZB.0.15.00 (İLETİŞİM) 200- sayılı yazıları uyarınca; İletişim Fakültesi katalog değişikliklerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

5- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/204-346 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul kararıyla önerilen Endüstri Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

6- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.09.2011 tarih ve B.30.GZP.0.16.00.300-77 sayılı yazıları uyarınca; Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 8. maddesi gereği İlahiyat Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına 12 öğrenci ilave edilmesinin uygun görülmesine ,

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.09.2011 tarih ve B.30.0.BÖM.311.99/356-039671 sayılı yazıları uyarınca; Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak, Kültür Anlaşmaları ile Kültür Değişim Programları çerçevesinde Hükümetleri emrine verilen burslardan yararlanarak Hükümetimiz burslusu olarak öğrenim görmek üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihlerinin 28 Ekim 2011 tarihine kadar süre tanınmasının uygun görülmesine,

8-Üniversite Senatosu’nun 12.04.2011 tarih ve 6 nolu toplantısında kabul edilen 2011-2012 Ders Yılı Akademik Takviminde belirlenen Ders Ekleme-Bırakma ve Cezalı kayıt tarihinin sistemdeki aksaklıklar nedeniyle 23 Eylül 2011 Cuma gününe kadar uzatılmasına,

9- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavlarında Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim programını 5. yedek sırada kazanan, ancak asil adayların gelmemesi sonucu sırası gelerek kayıt yaptırma hakkı kazanan Merve Kılıçer Rektörlüğümüze verdiği 20.09.2011 tarihli dilekçesinde; harcını yatırmasına ve evraklarını faks yoluyla önceden göndermesine rağmen tek taraflı kaza geçirmesi nedeniyle 08.09.2011 tarihinde saat 17.30’a kadar kayıt için şahsen başvuramadığını; kendisinin, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nce Güneydoğu Anadolu bölgesinde kız çocuklarına yönelik başlatılan “Polis olmak isteyen yeni inciler arıyoruz” başlıklı proje kapsamında öğrenci olduğunu ve ülkemize hizmet edeceğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi ve söz konusu programa kaydının yapılmasını talep etmiştir.

Merve Kılıçer’in harcını yatırdığı ve başvuruda bulunduğu kayıtlarımızda tespit edilmiş olup, mazeretinin kabulüne ve kendisinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim Programında boş kalan kontenjana kaydını yaptırmasının uygun bulunmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Ekler
   typ-yonetmelik3301.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu