Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 13.09.2011 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Üniversitemiz ile Irak’da bulunan Zakho Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolünün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, 12.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/101.03-307-0307 sayılı yazıları uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nün kurulmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Üniversite Senatosu’nun 12.04.2011 tarih ve 6 nolu toplantısında kabul edilen 2011-2012 Ders Yılı Akademik Takviminde belirlenen son kayıt tarihinin vize alamayan Yabancı Uyruklu öğrenciler için 28.10.2011 tarihine kadar uzatılmasına,

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25.08.2011 tarih ve B.30.GZP.0.42.00.00/300/267 sayılı yazıları uyarınca; Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 8. maddesi gereği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ve Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programlarının 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılı yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının 2 öğrenciye çıkarılmasının uygun görülmesine ,

5. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/237 sayılı yazıları uyarınca;

a)Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde yer alan Lojistik programı I. öğretimine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile 35 öğrenci alınmasının

b)Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde Posta Hizmetleri programının açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 06.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/354 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Sağlık Bilimleri Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıl ders dağılımlarının ekli şekliyle aynen kabulüne,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.041.00.00/126-280 sayılı yazıları uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı ders kataloguna EKON 544 Politik Ekonomi ve Sosyol Politika (3-0)3 dersinin eklenmesinin uygun görülmesine,

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.041.00.00/126-280 sayılı yazıları uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalında yüksek lisans programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 26.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.14.00.00/101.02.03-30 sayılı yazıları uyarınca; Hukuk Fakültesi katalog değişikliklerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

10. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.16.00.00-101.02.03-68 sayılı yazıları uyarınca; İlahiyat Fakültesi katalog değişikliklerinin ekli şekliyle aynen kabulüne,

11. Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne 09.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M 8.00.00.105-02-112 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurulu oluşturulamadığından Nurdağı Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıl ders dağılımlarının ekli şekliyle aynen kabulüne,

12. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 14.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/101.03-306-0306 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği Anabilim Dalına 2011-2012 öğretim yılında ek kontenjan ile 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

13. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 13.09.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.27.00.00.159 sayılı yazıları uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümüne 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu