Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.06.2011 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı
1. Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu’nda 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2.Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/200-276/748 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/100/148-148 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dallarında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” ün değiştirilerek “Gaziantep Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri (Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dalları; Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD, Endodonti ABD, Pedodonti ABD, Periodontoloji ABD, Protetik Diş Tedavisi ABD, Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ABD ve Ortodonti Anabilim Dalları Arasında) Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” şeklinde yeniden kabulüne,

b) “Gaziantep Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri (Diş Hekimliği Fakülteleri Anabilim Dalları; Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD, Endodonti ABD, Pedodonti ABD, Periodontoloji ABD, Protetik Diş Tedavisi ABD, Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ABD ve Ortodonti Anabilim Dalları Arasında) Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol” kapsamında; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Pedodonti Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

c) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Biyoinformatik ve Bilişimsel Biyoloji Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı, Biyofizik Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin 19.04.2011 tarih ve 2010-2011/7 nolu Enstitü Kurul kararında önerilen şekliyle kabulüne,

4. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M9.00-94 sayılı yazısı uyarınca; Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde Tohumculuk Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.04.2011 tarih ve B.30.2.KLS.0.76.00.030/133 sayılı yazısı uyarınca; “Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00.204-168 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı ve İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin 12.05.2011 tarih ve 03 nolu Enstitü Kurul kararında önerilen şekliyle kabulüne,

Üniversite Senatosu’nun 07.06.2011 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.


7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00.204-187 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Enstitü Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin 30.05.2011 tarih ve 04 nolu Enstitü Kurul kararında önerilen şekliyle kabulüne,

8.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP. 0.76.M1.00.00/400/270 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu programlarında birinci sınıflarda GMED/GMUD 100 ve ikinci sınıflarda GMED/GMUD 200 olarak 30’ar işgünü iki safhada uygulanmakta olan Endüstriye Dayalı Öğrenim/Uygulamaya Dayalı Öğrenim derslerinden birinci sınıflardaki GMED/GMUD 100 dersinin kaldırılarak Endüstriye Dayalı Eğitim Çalışmalarının (stajın) sadece ikinci sınıflarda ve 30 işgünü olarak bir defada GMED/GMUD 200 dersi olarak verilmesine ve bu uygulamanın 2010-2011 Öğretim yılından itibaren yeni kayıt yaptıran, yaptıracak, afla ve yatay geçişle gelen öğrencilere uygulanmasının uygun görülmesine,

9. Enformatik Bölüm Başkanlığı’nın 23.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.R3.00.00/(Enf)400/49 sayılı yazısı uyarınca; Enformatik Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 01.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-158 sayılı yazısı uyarınca;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sosyal Hizmetler Mezunu olmaları veya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda rehber öğretmen olarak fiilen çalışmaları şartı aranır.”

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin Tarih ve Tarih Öğretmenliği bölümü mezunu olmaları, Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu, Polis Akademisi ve Harp Okulu mezunu olmaları şartı aranır.”

11. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/105-170-0170 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

12. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 18.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211-295/777 sayılı yazısı uyarınca; Makine Mühendisliği Bölümünde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılı I.Öğretim ve II. Öğretim yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği Uygulama) dersinin, 22 Ağustos 2011-18 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

13. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 13.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.200/793 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi, Başvuru Formları ve Standart İşleyiş Esasları”nın ekli şekliyle kabulüne,

14. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/104.04-236 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu programlarında yer alan NTED 100 Üniversite-Sanayi Ortak Eğitimi (0-0) 0 dersi ile NTED 200 Üniversite-Sanayi Ortak Eğitimi (0-0) 0 derslerinin yerine NTED 100 İşyeri Eğitimi 1 (2-4) 4 dersi ve NTED 200 İşyeri Eğitimi II (2-4) 4 derslerinin konulmasına ve ders içeriklerinin ekli şekliyle kabulüne,

15. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 29.04.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/773.99-250 sayılı yazısı uyarınca; “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 29.04.2011 tarih ve 06 nolu Meslek Yüksekokulu Kurul kararında önerilen staj değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

16. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/152 sayılı yazısı uyarınca; “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 02.06.2011 tarih ve 29 nolu Meslek Yüksekokulu Kurul kararında önerilen staj değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

17. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M7.00.00.400/243 sayılı yazısı uyarınca; “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 06.05.2011 tarih ve 02 nolu Meslek Yüksekokulu Kurul kararında önerilen staj değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

18. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.06.2011 tarih ve B.3.2.GZP.0.M9.00-108 sayılı yazısı uyarınca; “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 06.06.2011 tarih ve 04 nolu Meslek Yüksekokulu Kurul kararında önerilen staj değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

19. Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.06.2011 tarih ve B.3.2.GZP.0.M8.00.00/400/75 sayılı yazısı uyarınca; “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 03.06.2011 tarih ve 04 nolu Meslek Yüksekokulu Kurul kararında önerilen staj değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

oybirliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu