Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 28.02.2011 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağı

1. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00/101.03.01-9 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/200-102 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü” ile bu bölüm bünyesinde “Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı” açılmasının ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

b) “Su Ürünleri Bölümü” ile bu bölüm bünyesinde “Su Ürünleri Programı” açılmasının,

c) “Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü” ile bu bölüm bünyesinde “Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı” açılmasının ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/400-68 sayılı yazısı uyarınca; 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasanın Geçici 58. maddesinde “… 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler” hükmü gereği 7 Mart 2011 tarihine kadar başvuru yapanların (hazırlık sınıfları hariç) kayıtlarının 08-11 Mart 2011 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine ve kayıtlar için ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurullarının yetkili kılınmasına,

4. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/211-127 sayılı yazısı uyarınca; Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm ve Programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılması gerektiğinden;

Nizip Meslek Yüksekokulu’nda yer alan bölüm/program adlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

a) İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Dış Ticaret Programı”nın, aynı isimle “Dış Ticaret Bölümü” bünyesinde yer almasına,

b) İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Bankacılık ve Sigortacılık Programı”nın, aynı isimle “Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü” bünyesinde yer almasına,

c) İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Muhasebe Programı” adının, “Muhasebe ve Vergi Bölümü” bünyesinde “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı” şeklinde değiştirilmesine,

d) İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “İşletme Programı” adının, “Yönetim ve Organizasyon Bölümü” bünyesinde “İşletme Yönetimi Programı” şeklinde değiştirilmesine,

e) Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Yağ Endüstrisi Programı”nın, aynı isimle “Gıda İşleme Bölümü” bünyesinde yer almasına,

f) Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Gıda Teknolojisi Programı”nın, aynı isimle “Gıda İşleme Bölümü” bünyesinde yer almasına,
Üniversite Senatosu’nun 28.02.2011 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.


g) Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan “Organik Tarım Programı”nın, aynı isimle “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü” bünyesinde yer almasına,

5. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/300-84-0084 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Öğretmenliği Anabilim Dalına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.03.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400/208 sayılı yazısı uyarınca; İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Kaynak Teknolojisi Programı açılması ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu