Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 22.02.2011 tarih ve 03 nolu toplantı tutanağı

1. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 04.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.27.00/19 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/400-56-0100 sayılı yazısı uyarınca; “Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alacak Öğrenciler ile Gideceği Yükseköğretim Programında Aranacak Kriterler”in ekli şekliyle kabulüne ve kriterlerin uygulanmasında ilgili birimin Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına,

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 14.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/099 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu oluşturulamadığından 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 17.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/26-69 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

5. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/101.03.01/106 sayılı yazısı uyarınca; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalında (İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/127/088-088 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında (İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400-114-311 sayılı yazısı uyarınca; Fizik Mühendisliği Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminde verilecek olan EP 106 General Physics (4-0)4 dersinin çıkarılması, EP 475 Computational Physics (4-0)4 dersinin kataloga eklenmesinin uygun görülmesine,

8. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 11.02.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400-105-277 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Fakültesi II. Öğretim öğrencilerinin Örgün Öğretim Programlarını, Örgün Öğretim öğrencilerinin de II. Öğretim Programlarını Çift Anadal II. Lisans Programı olarak seçebilmelerinin uygun görülmesine,

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.02.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.03-805 nolu yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında tezlerin uluslararası dergi ve platformlarda yayımlanması ve sunulması, AB programlarında katılım ve uyum süreci çalışmaları açısından tezlerin İngilizce yazılabilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu