Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 08.02.2011 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağı

1.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/301.01.02-53 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


2. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/29 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a) Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesindeki “Lojistik Programı”na 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 45 öğrenci alınmasının,

b) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesindeki “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı”na 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 45 öğrenci alınmasının,

c) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesindeki “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı” hazırlık sınıfına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 45 öğrenci alınmasının,

d) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde “Posta Hizmetleri Programı” açılmasının,

e) “Hukuk Bölümü” ile bu bölüm bünyesinde “Adalet Programı” ile “Sosyal Güvenlik Programı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00.200-30 sayılı yazısı uyarınca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,


4. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde;

a) Kamu Hukuku Bölümü ile bu bölüm içerisinde;
- Anayasa Hukuku Anabilim Dalı,
- İdare Hukuku Anabilim Dalı,
- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı,
- Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı,
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı,
- Hukuk Tarihi Anabilim Dalı,
- Mali Hukuk Anabilim Dalı,
- Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı,
- İnsan Hakları Anabilim Dalı,

Üniversite Senatosu’nun 08.02.2011 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.


b) Özel Hukuk Bölümü ile bu bölüm içerisinde
- Medeni Hukuk Anabilim Dalı,
- Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,
- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı,
- Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı,
- Roma Hukuku Anabilim Dalı,
- Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı,
- Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı,
- Deniz Hukuku Anabilim Dalı,
- İslam Hukuku Anabilim Dalı,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde;

a) Temel İslam Bilimleri Bölümü ve bu bölüme bağlı;
-Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı,
- Hadis Anabilim Dalı,
-İslam Hukuku Anabilim Dalı,
-İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı,
-Kelam Anabilim Dalı,
-Tasavvuf Anabilim Dalı,
-Tefsir Anabilim Dalı,

b) Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ile bu bölüme bağlı ,
-Din Eğitimi Anabilim Dalı,
-Din Felsefesi Anabilim Dalı,
-Din Psikolojisi Anabilim Dalı,
-Din Sosyolojisi Anabilim Dalı,
-Dinler Tarihi Anabilim Dalı,
-İslam Felsefesi Anabilim Dalı,
-İslam Anabilim Dalı,

c) İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ile bu bölüme bağlı,
-İslam Tarihi Anabilim Dalı,
-Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı,
-Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı,
-Türk Dini Musikisi Anabilim Dalı

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


6. Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesinde;

a) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,
b) Gazetecilik Bölümü,
c) Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü,
d) Reklamcılık Bölümü,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

Üniversite Senatosu’nun 08.02.2011 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağının 3. sayfasıdır


7. a) Üniversitemiz Nizip Eğitim Fakültesi için, Nizip kampusunda inşa edilecek binanın yapımını üstlenen Adile Yahya Altınbaş Sağlık Eğitim Vakfı ile Üniversitemiz arasında imzalanan Protokolün ekli şekliyle kabulüne,

b) Sözkonusu Protokolün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanması halinde; 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan “Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi” isminin protokolün 8. maddesi gereği “Gaziantep Üniversitesi Yasin Altınbaş Nizip Eğitim Fakültesi” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.29.00.00.211/317 sayılı yazısı uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

9. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.29.00.00.211/316 sayılı yazısı uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

10. Üniversite Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 9 nolu, 22.07.2010 tarih ve 15 nolu toplantılarında alınan 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimlerdeki cezalı kayıtların son günü olan 15 Şubat 2011 tarihinin 25 Şubat 2011 tarihine kadar uzatılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu