Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 24.08.2010 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında merkezi yerleştirme ile olmak üzere ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan; Sinema-Televizyon Bölümüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında merkezi yerleştirme ile olmak üzere ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 24.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.00.30.00/107.4/10 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı açılması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 30.07.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/211-372-0642 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde;

a) Felsefe Bölümü,
b) Coğrafya Bölümü,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.07.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-186 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400/487 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

a)Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesindeki Mobilya ve Dekorasyon Programına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasının,

b)Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesindeki Otomotiv Teknolojisi (İkinci Öğretim)Programına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/126-230 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 01.06.2010 tarih ve 11 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları” nın “Başvuruların Değerlendirilmesi”yle ilgili 10.maddesinin 2. fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesine ve devam eden fıkraların (3), (4) olarak değiştirilmesine,

“(2) Uzaktan Eğitim yüksek lisans programları için yapılan değerlendirmelerde mülakat yapılmaz. Bu programlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si ve lisans notunun %50’si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.”


8.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/204.41/470 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulunda İKMEP Projesi kapsamında yürütülen Tekstil Teknolojisi Programı, Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

9. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/185 sayılı yazısı uyarına; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

10. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/185 sayılı yazısı uyarına; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programı hazırlık sınıfına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 35 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M6.00.00-107.4-277 sayılı yazısı uyarınca; Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde yer alan Seyahat İşletmeciliği Bölümü hazırlık sınıfına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/200-363 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz ile Almanya-Bavyera’da bulunan Dr. Eckert Akademie gGmbH Kurumları arasındaki kardeş okul protokolünün ekli şekliyle kabulüne,

13. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 20.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00/204.01/211 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Aslıhan Üşümez tarafından doldurulan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunun onaylanmasına,

14. Üniversite Senatosunun 01.06.2010 tarih ve 11 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları” nın;

a)Yabancı Uyruklu Adaylarda Aranan Dil Koşulları ile ilgili 8.maddesinin 2. fıkrasının aşağıdaki şeklinde değiştirilmesine,

“Doktora Programlarına başvuru yapan öğrencilerden bilimsel başarı düzeyleri programlarına kabul için yeterli görülen, ancak başvurduğu program için zorunlu olan en az İngilizce puanı sağlamayan adaylar, Üniversitemiz bünyesinde bulunan dil öğretimi birimlerinden birisine kayıt yaptırabilirler.”

b) Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularının Değerlendirilmesi ile ilgili 14. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
“(1) Yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesi; adayların not belgeleri (Transcript) esas alınarak dosyasında bulunan özgeçmişi üzerinden yapılır.
(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularını değerlendirmek üzere, EABD Başkanının önerisi, Enstitü Müdürü’nün onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.
(3) Programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.”

15. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M6.00.00-107.4-277 sayılı yazısı uyarınca; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, İkram Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği (II. Öğretim), Turizm ve Seyahat Hizmetleri (II. Öğretim) programlarında Güz Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan Beden Eğitimi dersinin kredisinin (1-1)0 şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

16.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400/419 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

17. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.76.00.00.(UİO)200/57 sayılı yazısı uyarınca; Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde yapılan ikili anlaşmaların ekli şekliyle aynen kabulüne,

18. İslahiye Meslek Yüksekokulu’nun 23.08.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M7.00.400/77 sayılı yazısı uyarınca; İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Bağcılık Programlarının ders kataloglarının ve içeriğinin ekli şekliyle kabulüne,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu