Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 06.04.2010 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 11.03.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/106-108 sayılı yazısı uyarınca; Gaziantep Eğitim Fakültesi bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.03.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-76 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İktisat Anabilim Dalında doktora programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.03.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126-81 sayılı yazısı uyarınca;

a)Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Tarih Anabilim Dalında doktora programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b)Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

4. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.04.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/107-112 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü bünyesinde Seramik ve Cam Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.04.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/93 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, bu bölüm bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı açılması ile çağımızda aktif eğitim programlarının yaygınlaşması, entegre sisteme geçilmiş olması, Internet ortamına ve diğer uluslararası kaynaklara ulaşılmasında yabancı dilin, özellikle İngilizcenin gerekliliği göz önüne alınarak Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında yabancı dil hazırlık eğitiminin (İngilizce) kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 26.03.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.AB/190/16 sayılı yazısı uyarınca; Türkiye ve Suriye arasında dostluğun son zamanlarda artması ve gelişmesi nedeniyle Üniversitemiz ile Suriye’de bulunan Halep Üniversitesi arasında Halep’te açılan TÜDEM’e bağlı olarak 1997 yılından itibaren imzalanan işbirliği protokolünün güncelleştirilerek, iki üniversitenin tüm birimlerini ilgilendiren bir protokol halinde genişletilmiş ekteki yeni şeklinin kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7. Gaziantep Üniversitesi ile Zirve Üniversitesi arasında İşletme Ortak Doktora Programı Oluşturulması Hakkında Protokolün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8. Rektörlüğe bağlı Uluslararası Dış İlişkiler Ofisine uzman kadrosuna alınacak elemanlarda yabancı dil için KPDS ve ÜDS’den en az 80, TOEFL IBT ise 100’ün üzeri şartının getirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu