Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 02.06.2009 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı
1- Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesindeki Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 25.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)200/36 sayılı yazıları uyarınca; Avrupa Birliği Erasmus Programı çerçevesinde yapılan ikili anlaşmaların ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Mühendislik Fakültesi’nin 25.05.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211/305/860 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği Uygulama) dersinin 17 Ağustos-11 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu