Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 31.03.2009 tarih ve 6 nolu toplantı tutanağı
1- Üniversite Senatosu’nun 17.12.2008 tarih ve 20 nolu toplantısında “5806 sayılı Yasanın Üniversitemizde Uygulanmasına İlişkin Esaslar” alınmıştı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-92 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 6.03.2009 tarih ve B.3.0.EÖB.0.00.00.03.01.04-963 sayılı yazısı gereğince 5806 sayılı Yasanın Üniversitemizde Uygulanmasına ilişkin esaslarının 4. maddesinin diğer hususlar kısmındaki 6. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 12. ile 13. maddelerin eklenmesine,

4.DİĞER HUSUSLAR

6. 5806 Sayılı Yasadan yararlanan öğrenciler yaz okulundan yararlanabilir.

12- Öğrenci katkı payını yatırarak kaydını tamamlayanlar öğrencilik haklarından yararlanırlar. Kendilerine tanınan yarıyıl/yıl sonunda akademik durumları gereği başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılır. Başarısız olanların öğrencilik hakkı kendiliğinden ortadan kalkar.

13- Bu esaslar dışındaki hususlarda karar vermeye ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

2- Üniversite Senatosu’nun 17.12.2008 tarih ve 20 nolu toplantısında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması uygun bulunmuştu.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 16.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.CI.00.00/171.1/63 sayılı yazıları uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2009 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.02-649-05048 sayılı yazısı gereğince Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim dalı bünyesindeki Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları ayrı ayrı yeniden düzenlenerek ekli şekliyle uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20.03.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211-172-189-539 sayılı yazıları uyarınca; Mühendislik Fakültesi “Taramalı Elektron Mikroskobu Görüntü Analiz Laboratuarı Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Yönergesi”nin ekli şekliyle uygun görülmesine,

4- Gaziantep Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi arasındaki işbirliği programının yürütülmesi hakkındaki protokolün ekli şekliyle uygun kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5- Hızla gelişen havacılık ve savunma sektörüne, dünya havacılık ve savunma standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek ve Ulusal ve uluslar arası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip, kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı çağdaş mezunlar vermek, bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak üzere Üniversitemiz bünyesinde Havacılık ve Savunma Fakültesi’nin açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu