Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 06.01.2009 tarih ve 1 nolu toplantı tutanağı
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.09.2008 tarih ve B30.2.GZP.0.C1.00.00/171.1/118 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 22.12.2008 tarihli raporu incelenerek; Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doktora programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.09.2008 tarih ve B30.2.GZP.0.C1.00.00/171.1/118 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 22.12.2008 tarihli raporu incelenerek; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anabilim Dalı’nda Doktora programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 27.11.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.35.00.00/106-339-0339 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 22.12.2008 tarihli raporu incelenerek; Gaziantep Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü ve bu bölüme bağlı Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Görme Engelliler Öğretmenliği programları ile İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4-Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlerinin 19.12.2008 tarihinde yapmış oldukları, ortak toplantıda alınmış olan karar ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 22.12.2008 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosu’nun 08.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantısında kabul edilen 1. maddenin iptal edilmesine ve Lisansüstü programlara Yabancı Uyruklu Öğrencilerin kabulünde aranacak şartların ve esasların yeniden ekli şekliyle aynen kabulüne,

5-Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 18.12.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.01.00.00.211/2121 sayılı yazıları uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 (Mükerrer) nolu toplantısında kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi’ne “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütnamesinin eklenmesinin uygun görülmesine,

6- Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinin 29.12.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.70. 00.00.(AB)200/72 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Arizona Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolünün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

7- Gaziantep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki işbirliği programının yürütülmesi hakkındaki protokolünün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

8- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.11.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.88. 00.00 /400/ 0452 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 05.01.2009 tarihli raporu incelenerek; 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim programının açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.12.2008 tarih ve B.30.GZP.0.A1.00.00/126/149-149 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 05.01.2009 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programlarına başvuru koşullarının ekli şekliyle aynen kabulüne,

10- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 23.12.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00.00/211-649-01124 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 05.01.2009 tarihli raporu incelenerek; 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü II. Öğretim programının açılmasının ve 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11- Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün 24.12.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.72. 00.00-211-517 sayılı yazıları ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 05.01.2009 tarihli raporu incelenerek; Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü bünyesinde folklor ve müzikoloji anabilim dallarının kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12- Ülkemizdeki bazı çevrelerin, “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına ilişkin gündeme getirdiği “özür dileme” kampanyası ve son günlerde yaşanan İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu mezalim ile ilgili olarak ekli duyuruların kamuoyuna sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu