Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 29.01.2008 tarih ve 3 nolu toplantı tutanağı
1- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun 28.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00.211/2 sayılı yazıları uyarınca; Plastik Teknolojisi ve Halıcılık Teknolojisi Programlarında 2007-2008 ders yılı ikinci döneminde ders dağılımının ekli şekli ile kabul edilmesine,

2- Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.12.00.211/5 sayıları uyarınca;

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokul Kurulu oluşturulamadığından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinin (d) bendi gereğince, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından önerilen altı aday arasından (Prof.Dr.Mustafa Özakça, Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu, Prof.Dr.Hasan Karaman, Prof.Dr.Savaş Uçkun, Prof.Dr.Ali Kireççi ve Prof.Dr.Arif Nacaroğlu) Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu, Prof.Dr.Savaş Uçkun ve Prof.Dr.Ali Kireççi’nin Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

3- Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.94.00.00/211/37 sayıları uyarınca;

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nde Yüksekokul Kurulu oluşturulamadığından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinin (d) bendi gereğince; Okul Müdürlüğü tarafından önerilen altı aday (Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu, Prof.Dr.Ramazan Koç, Doç.Dr.Esra İbanoğlu, Doç.Dr.Ayda Beddal, Yrd.Doç.Dr.Berrin Uçkun, Yrd.Doç.Dr.Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu) arasından, Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu, Yrd.Doç.Dr.Berrin Uçkun ve Yrd.Doç.Dr.Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu’nun Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

4- Gaziantep Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait derslik ve benzeri yerlere verilecek isimlerle ilgili genel ilke ve prensiplerin belirlenmesi amacıyla bir komisyonun kurulmasına ve komisyonun Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İsmail H. Özsabuncuoğlu başkanlığında, Prof.Dr.Tokay Gedikoğlu, Prof.Dr.Savaş Uçkun ve Doç.Dr.Sadrettin Pençe’den oluşmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu