Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 08.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantı tutanağı
1- Gaziantep Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlerinin 07.01.2008 tarihinde yapmış oldukları, ortak toplantıda alınmış olan kararlar incelendi;

a) Gaziantep Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine Yabancı Uyruklu Lisansüstü öğrenci başvuruları ile ilgili 1 nolu karar ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına başvuru koşullarını düzenleyen 2 nolu kararın ekli şekliyle kabulüne,

b) Üniversitemize Lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşullarını yeniden gözden geçirmek üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İsmail H. Özsabuncuoğlu Başkanlığında; Prof.Dr.Mustafa Özakça, Prof.Dr.Erdem Gümüşburun ve Prof.Dr.Sedat Bayseç’ten oluşan bir komisyonun kurulmasına,

2- Enstitülerimizde bazı programlarda yüksek lisans ve doktora programı olmadığı için lisansüstü çalışmalarını yapamayan öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başka Üniversitelerde lisansüstü programlara devam edebilmeleri amacıyla öğretim elemanlarının hangi koşullarda gönderilebileceği ile ilgili esasları belirlemek üzere; Prof Dr.Tokay Gedikoğlu’nun başkanlığında, Prof.Dr.Saadettin Özyazıcı, Prof.Dr.Erdem Gümüşburun, Prof.Dr.Osman Erkmen, Prof.Dr.Savaş Uçkun ve Öğr.Gör.Fahri Çepik’ten oluşan bir komisyonun kurulmasına,

3- Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Sorumlu Dış İlişkiler Ofisinin 07.01.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)/200/02 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ve The University of Arizona arasında yapılacak ikili anlaşmanın uygun görülmesine ve Yükesköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Ekler
   Yabanci Uyruklu ogr976-2.lisansustu basvuru kosullari

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu