Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİM ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 04.06.2014 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİM ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü nün amacı, Gaziantep Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarda kalitenin arttırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın üreten,bilimsel dergi editörlüğü yapan, çalışmalarına atıf yapılan, bilimsel çalışmayı üretime dönüştürerek patent üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin projeler gerçekleştiren Gaziantep Üniversitesi mensubu öğretim üyelerini teşvik etmektir.

Kapsam

Madde 2- Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde çalışan öğretim üyelerine akademik hayatları boyunca bir defaya mahsus olmak üzere verilen bir teşvik ödülüdür. Değerlendirme aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılır:

Grup

Bilimsel Faaliyet

Puan Katsayısı

(1)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında basılmış makale sayısı (Web of Science)a

1 puan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında basılmış diğer yayınlar (bildiri, vaka takdimi, editöre not… vb.) a

0.5 puan

(2)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında alınan atıf (Web of Science)a

0.1 puan

(3)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında alınan h-index (Web of Science)

2 puan

(4)

Patentb

10 puan

(5)

Akademik kongrelere konuşmacı olarak davet edilmek

2 puan

Akademik kongrelerin bilim kurulunda yer almak

2 puan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük

10 puan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği

5 puan

(6)

Uluslararası projelerde yürütücülük (koordinatörlük)

20 puan

Uluslararası projelerde araştırmacı görevi

10 puan

Uluslararası projelerde bursiyerlik

2 puan

(7)

Ulusal projelerde yürütücülük(Tubitak 1001, 1002, 1003, 1011, 1505, 3001, 3501, DPT, SANTEZ)

10 puan

Ulusal projelerde araştırmacı görevi (Tubitak 1001, 1002, 1003, 1011, 1505, 3001, 3501, DPT, SANTEZ)

5 puan

Ulusal projelerde bursiyerlik

2 puan

TEYDEB Projelerinde akademik danışmanlıkc

5 puan

(8)

Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış akademik kitapta yazarlıkd

15 puan

Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış akademik kitapta editörlükd

10 puan

Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış akademik kitapta bölüm yazarlığıd

5 puan

Ulusal yayınevleri tarafından basılan akademik kitap yazarlığıe

3 puan

Ulusal yayınevleri tarafından basılan akademik kitapta bölüm yazarlığıe

1 puan

(9)

Ulusal kongre ya da dergilerde basılan bildiri ya da makale

0.2 puan

Uluslararası kongre ya da dergilerde basılan bildiri ya da makale

0.4 puan

(10)

Mezun ettiği Yüksek Lisans öğrencisi sayısıf

0.5 puan

Mezun ettiği Doktora yada tıpta uzmanlık öğrencisi sayısıf

3 puan

(11)

TUBİTAK , TUBA tarafından verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

20 puan

Ulusal Bilim komiteleri, Ulusal bilim dernek ve vakıfları tarafından verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik, Tez vb. Ödüllerig

10 puan

Tubitak burs ve eğitim desteklerinden faydalanmış olmak

5 puan

Uygulama

Madde 3- Yukarıda belirtilen kriterlere göre bulunan toplam akademik puanı 250 (doktora veya tıpta uzmanlık) derecesine sahip olduğusüreh9 yıl ve altında olan öğretim üyelerinin toplam akademik puanı 2.0 katsayısı ile çarpılır ve 250 puana ulaşmaları halinde “Genç Bilim Adamı Ödülü” verilir) ve üzerinde olan öğretim üyelerine ilgili yöneticilerin katılacağı törenle plaket verilir ve TÜBİTAK tarafından sağlanan en yüksek yayın teşvik ödülünün 5 katı tutarında destek sağlanır. Ödül alan öğretim üyeleri Üniversite Bilim Danışma Kurulunun doğal üyesi olur. Bu kurul rektör başkanlığında toplanarak Üniversitenin bilim stratejisini oluşturur.

aYazar sayısı 20 den fazla olan makaleler ve bunlara yapılan atıflar dikkate alınmaz.

bUygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde kabul edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir.

cProje danışmanlık sözleşmesi ibraz edilmelidir.

dBook of Citationindex de taranan uluslararası yayınevleri tarafından basılmış olmalıdır. Book of Citationindex de taranmayan uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitaplar için belirtilen puanların 1/3 ü hesaplamaya alınır.

eÖdül başvurusunda kullanılabilecek ulusal yayınevleri tarafından basılan kitaplar ile ilgili değerlendirme, başvuru sonrası ilgili enstitü tarafından bir komisyon oluşturularak karara bağlanır. Kitap çevirileri de aynı kapsamda değerlendirilir.

fOrtak tez danışmanlığı için belirtilen puanın yarısı verilir.

gBaşvuruda kullanılabilecek ödüller ile ilgili değerlendirme, başvuru sonrası ilgili enstitü tarafından bir komisyon oluşturularak karara bağlanır.

hÖdüle başvurduğu yıldan doktorayı bitirdiği yıl çıkarılarak hesaplanır (ay hesabı yapılmaz). Örneğin: 2014-2005= 9 yıl.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitüsüne bağlı alanlardaki öğretim üyelerinin puanlamasının hesaplanmasında, tabloda verilen makale, bildiri ve atıf (h-indexdahil)puan katsayılarının5 katı alınır.

Her bir gruptan alınabilecek maksimum puan, ödül puanının en fazla 30’lik kısmını oluşturabilir.

Ödül başvurusu her yılın Aralık ayı içinde yapılır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu