Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ DERS UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite senato’sunun 07.09.2015 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 7.maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

DÖNEM İÇİ DERS UYGULAMA YÖNERGESİ

BÖLÜM 1

DÖNEM İÇİ UYGULAMA ESASLARI

Madde 1:

Dönem İçi Uygulama: Hemşirelik Bölümü 1., 2. ve 3. sınıf derslerinin uygulamalarıdır.

Öğrenci Hemşire: Hemşirelik Bölümü dönem içi uygulamalarını yapan öğrencidir.

Madde 2: Hemşirelik dönem içi uygulama derslerinin süresi, her yarıyılda 16 haftadır. Hemşirelik dönem içi uygulama dersleri 7 adettir.

2.1. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin esasları Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Öğrencilerin devam durumları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından denetlenir.

2.2. Hemşirelik Dönem İçi Uygulama Dersleri: Öğrenci hemşirenin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmak için ilk 3 yılda almak zorunda olduğu derslerdir. Derslerin uygulama süresi gün içinde 08.00- 16.00 saatleri arasındadır. Hemşirelik dönem içi uygulama dersleri;

 • HEM 132 Hemşirelik Esasları (8-8)12 Kredi
 • HEM 231 İç Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 232 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 331 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 333 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 332 Psikiyatri Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 334 Halk Sağlığı Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • 2.3. Dönem İçi Uygulamanın Amacı;

 • Öğrencinin, dönem içi edindiği teorik ve pratik bilgilerini, bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için, hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanabilmesi,
 • Hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirmede sorumluluk alabilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleri ile dayanışma içinde çalışabilmesini sağlamaktır.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisini kazandırmaktır.
 • 2.4. Öğrenci Hemşirenin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

 • Öğrenci hemşire, hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif olarak görev alır, tedavi, bakım girişimlerine ve hasta vizitlerine katılır.
 • Öğrenci hemşire, yatıştan çıkışa kadar hemşirelik sürecine uygun olarak hastanın bakımını planlayıp, yürütür.
 • Öğrenci hemşire, diğer çalışanlarla rapor alıp verir, klinik ve laboratuar işlemlerini izler, kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.
 • Öğrenci hemşire, hastaları evdeki bakım devamlılığına hazırlamak amacı ile her klinik alan içinde belirlenecek hasta grupları için grup eğitimi programları düzenler ve yürütür.
 • Öğrenci hemşire, uygulama süresince üniforma bütünlüğüne uymak zorundadır.
 • Öğrenci hemşire uygulama yaptığı klinikte, klinik çalışma saatlerine uymak zorundadır.
 • Öğrenci hemşire bakım sorumluluğunu üstlendiği birey/bireyler için bakım planı uygulayarak çalışır ve verdiği bakımları uygulama dosyasında belirlenen formatta belgeler.
 • Öğrenci hemşire uygulama yaptığı kurum/kliniğin kurallarına uymak zorundadır.
 • Öğrenci hemşire uygulamadan sorumlu olduğu klinik/kurum dışında uygulama yapamaz.
 • BÖLÜM 2

  DÖNEM İÇİ UYGULAMALARIN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

  Madde 3:

  Dönem içi uygulamaları eğitim-öğretim programına göre uygun hastane, kurum ve ilgili alanlarda yapılır.

  3.1. Dönem içi uygulamalar öğrencilerin dönem içinde aldıkları derslere ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan, uygun hastanelerde, kurumlarda ve ilgili alanlarda yapılır.

  3.2. Öğrenci hemşirenin her yarıyılda alacağı dersler, danışman öğretim elemanı tarafından belirlenir.

  3.3. Hemşirelik dönem içi uygulama alanlarına, ilgili öğretim elemanı karar verir.

  3.4.Dönem içi uygulamalarının Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi doğrultusunda sürdürülmesi ve eğitim öğretim ile ilgili olası problemlerde entegre çözüm sürecinin işletilmesinden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

  DÖNEM İÇİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Madde 4:

  Uygulamaya devam eden öğrenci hemşireye, her dersin dönem içi uygulamasının sonunda ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek not verilir.

  Dönem içi uygulamasından herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenci dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar eder.

  Madde 4: Klinik ve saha uygulamaları aşağıdaki dilimlere ayrılarak düzenlenir:

 • HEM 132 Hemşirelik Esasları (8-8)12 Kredi
 • HEM 231 İç Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 232 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 331 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 333 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 332 Psikiyatri Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • HEM 334 Halk Sağlığı Hemşireliği (6-8)10 Kredi
 • Yürürlük :

  Madde 5: Bu Yönerge 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 6: Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu