Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENME ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DÜZENLEYEN NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosu’nun 13.07.1999 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENME ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DÜZENLEYEN NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu yönerge ile ilgili programların endüstriye dayalı öğrenme yönergelerinin öğrencilere yüklediği görevleri tamamen amaçları doğrultusunda yerine getirebilmesi için çıkartılmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönergenin kapsamı; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 2. maddesinde belirtilenlerle birlikte, öğrencilerin endüstrideki davranışlarını belirtir.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- 18 Temmuz 1995 tarih 22347 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim süreleri ile Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4-

Okul : Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu’nu

Müdürlük Müdür : Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Müdürünü

Bölüm Başkanlığı : Projede öngörülen programlardan sorumlu bölüm başkanlığını

Program Koordinatörü : Projede belirlenen her program alanı koordinatörünü

Program Kurulu : Projede yer alan programlarla ilgili EDÖ uygulamaları için oluşturulmuş kurulu

EDÖ Programı : Endüstriye dayalı öğretimi

Rapor Dosyası : EDÖ rapor dosyasını

Öğrenci : Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Öğrencisini

Endüstri : EDÖ için uygun her türlü işyerini

Takvim : Endüstriye dayalı öğretim çalışmaları takvimini

EDÖ Programı : 1.ve 2. Safha EDÖ uygulamaları programını ifade etmektedir.

ÖĞRENME YERİNDEKİ DAVRANIŞLAR

Madde 5- Öğrenme yerindeki davranışlar şunlardır:

  1. Endüstriye dayalı öğrenme çalışması yapacak grup mutlaka zamanında gelecekler, mesai sonundan önce bu yeri terk etmeyeceklerdir.
  2. Öğrenme yerindeki iş düzen ve disiplinine ve özellikle iş emniyet prensiplerine uyacaklardır.
  3. İşverenin öğrenme ile ilgili emirlerini yerine getireceklerdir.
  4. Öğrenme yerindeki sosyal olanaklardan istifade edeceklerdir. (Yemek,servis vb.)
  5. Öğrenme yerinde bu yerin gerektirdiği kılık kıyafette bulunacaklardır.
  6. Mesai saatlerinde işyerini terk etme gibi hareketlerde de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan eğitim düzenini bozucu cezalar verilir.

Bu yönergede yer almayan diğer davranışlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Bu yönergeyi Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu