Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GENEL SEKRETERLİK 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Şubeler / Müdürlükler
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Genel Bilgiler

Genel Sekreter, Üniversite İdari teşkilatının başıdır ve Rektör’e bağlı olarak çalışır.

Genel Sekreterlik bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

GÖREVLERİ

                       Genel Sekreter, Üniversite İdari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

            a) Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

            b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

            c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

            d) Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak,

            e) Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

            f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

            g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini organizasyonunu sağlamak,

            h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

YETKİ VE SORUMLULUK

            Yukarıda belirtilen görevlerden sorumlu olup, bu görevlerin yürütülmesinde yasa, yönetmelik, tüzük ve Rektör’ün uygun gördüğü çerçevede yetkilidir. Genel Sekreter Rektör’e karşı sorumlu olarak çalışır.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu