Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU
19 Mart 2018 16:13:45
ÜNİVERSİTE GENEL - ESENGÜL YİĞİT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

HİZMET ALIMI YOLUYLA (TAŞERON) ÇALIŞAN PERSONELİN

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü madde uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dahilinde;

  1. Güvenlik Hizmeti Personeli,
  2. Büro Personeli,
  3. Temizlik Personeli,

75. Yıl Derslikleri Binasında Yazılı sınav yapılacaktır. Sınava girecek personelin sınav salon ve sıra numarası bilgileri ektedir.

Sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir.

Adayların sürekli işçi kadrolarına geçebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecek olan yazılı sınavda, en az 50 (elli) puan almaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların yanlarında Nüfus Cüzdanı /TC Kimlik Kartı / Ehliyet bulundurmaları zorunludur. Cep telefonuyla sınava girmek yasaktır.

Sınava girecek adaylar Kalem ve Silgi bulunduracaklardır.

SINAVA GİRECEK ADAY GRUBU

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SINAV YERİ

SINAV TÜRÜ

I. Grup (Güvenlik Hizmeti Personeli,

Büro Personeli, Temizlik Personeli)

20.03.2018

09:30-10:00

75. Yıl Derslikleri

Test

II. Grup (Güvenlik Hizmeti Personeli,

Büro Personeli, Temizlik Personeli)

20.03.2018

12:00-12:30

75. Yıl Derslikleri

Test

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebliğ yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Döküman/Dosya
sinav-ilan12446.pdf
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu