Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI
23 Şubat 2018 17:08:37
ÜNİVERSİTE GENEL - ESENGÜL YİĞİT

TESPİT KOMİSYONU KARARI

Resmi Gazetenin 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı nüshasında yayımlanan 696 sayılı KHK’nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 23 üncü maddesi ile 696 sayılı KHK uyarınca çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” ın 8 inci maddesi uyarınca teşkil edilen Tespit Komisyonu tarafından sürekli işçi kadrolarına geçmek için yapılan başvurularla ilgili yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda oybirliği ile karar verilen başvuru sonuçları ekli listede gösterilmiştir.

1-) Başvuruları kabul edilmeyenler, red kararına karşı listenin ilan tarihini takip eden günden başlamak üzere 3(üç) iş günü içinde bağlı bulundukları birimlere yazılı olarak itiraz edebilirler.

2-) Güvenlik soruşturması tamamlanmayanların durumları listede “Güv.Sor.Devam” olarak belirtilmiş olup, bu durumda olan kişilerin güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra ayrıca başvuru sonuçları ilan edilecektir.

3-) Başvuru sonuçlarına yapılacak İtirazlar ve güvenlik soruşturması neticesinde yapılacak değerlendirme ve buna ilişkin itirazların sonuçlanması neticesinde oluşacak sınava girecekler kesin listesi, sınav şekli, yeri ve zamanı ileriki bir tarihte ilan edilecektir.

İş bu karar gereği Usul ve Esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğyerine geçer.

Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. İlanen tebliğ olunur.

Taşeron Başvuru Sonuç Listesi Ektedir.

Döküman/Dosya
liste-ilan-112417.pdf
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu