Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Analiz Ücret Listesi15 Şubat 2019
ANKETLER30 Ocak 2019
Atölye / Laboratuvar
Gıda Mikrobiyolojisi LabGenel Kimya Lab.Aletli Analiz LaboratuarıDuyusal Analiz LaboratuarıTemel İşlemler LaboratuvarıKalite Kontrol ve Gıda Kimyası LaboratuvarıBioteknoloji Laboratuvarı
MÜDEK

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

      Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, ekonomik sistemlerin tasarlanması ve sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve mühendislik konularına hâkim gıda mühendisleri yetiştirmek, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda Mühendisliği Bölümünün Özgörevidir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görüşü

      Gıda Mühendisliği Bölümü’nün öz görüşü, öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, öğrenim ve araştırma becerisini kazanmış mezunlar vermeye devam etmek, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve insanlığın sorunlarına duyarlı, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin,  kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, alanında uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

      Programın eğitim amaçları, iç ve dış paydaşlardan gelen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Bölüm öz görüş ve öz görevi ile uyumlu olarak belirlenen program eğitim amaçlarımız;

EA1. Gıda üretim sistemlerinin tasarlar ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan mühendislik bilgi ve becerilerini kazandırır

EA2. Bilimsel çalışmaları yapabilecek bilgi ve becerilerini kazandırır

EA3. Hammaddeden tüketime kadar olan tüm aşamalarda güvenli ve kaliteli ürünler elde edebilme bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını sağlar

Gıda Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

PÇ2: Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

PÇ5: Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

PÇ7: İngilizce (veya Türkçe) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu