Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
YAZ OKULU DUYURUSU23 Mayıs 2019
TÜBİTAK EĞİTİMİ24 Eylül 2018
Bayram Tebriği14 Haziran 2018
ARA SINAV TAKVİMİ13 Kasım 2017
Taziye31 Aralık 2016
Genel Bilgiler

Gaziantep Eğitim Fakültesi 2002 yılında 14.01.2002 tarihli 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültede ilk olarak, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2007-2008, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 2008-2009, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2009-2010 ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı 2012-2013 eğitim öğretim yıllarında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Arapça Programı’na öğrenci alımına başlanmış, yine 2016 yılında, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerden  özel öğrenci statüsünde öğrenci alınmıştır.

Halen Fakültemiz bünyesinde;

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programı ve Sınıf Öğretmenliği Arapça Programı,

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Programı,

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Programı,

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçe ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı,

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nda eğitim ve öğretime devam edilmekte,

Bunun yanı sıra, Özel Eğitim Bölümü bulunmakla birlikte, OSYM yerleştirmesi ile öğrenci alımı yapılmamakta fakat, 667 sayılı KHK ile gelen öğrenciler için eğitim öğretim faaliyeti yürütülmektedir.

FAKÜLTEMİZ PROGRAM BİLGİSİ (BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ)

Ayrıca, Fakültemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı verilmektedir.

Fakültemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra, Eğitim Bilimleri  Enstitü'ne bağlı anabilim dalları ile de lisansüstü programlar yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ve Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde de tezli yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitim verilmektedir.

Fakültemizin temel amacı, örgün eğitimin her kademesi için nitelikli öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.  Eğitim Fakültesi’nde verilen kuramsal dersler ve uygulamalı öğretim etkinlikleri aracılığıyla, öğretmen adaylarının bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yorumlayan, yeniliklere açık ve uygulamaya hazır bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Gaziantep Eğitim Fakültesinin Vizyonu
Eğitimle ilgili yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren ve eğitim alanındaki gelişmelere yön veren, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı güçlü bir eğitim fakültesi olmak.

Gaziantep Eğitim Fakültesinin Misyonu
• 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere ve bilgi toplumunun lideri olma potansiyeline sahip öğretmenler, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek.
• Eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bu gelişmeleri etkili bir şekilde okuyabilen, kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilimsel ve etik standartları benimsemiş, eğitimle ilgili gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyen, ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda yer alabilen öğretim elemanlarıyla ve ülkemizin gerçeklerine uygun, nesnel ölçütlere göre düzenlenmiş eğitim programlarıyla öğrencilere hizmet vermek,
• Öğrencilerin bir arada çalışabildiği, takım ruhunun oluşmasına olanak tanıyan, sorumluluk almayı, problem çözmeyi ve öğrenmeyi öğreten ve en son teknolojik gelişmelere göre düzenlenmiş etkili öğrenme ortamları sağlamak,
• Adalet ve bilimselliği kendine rehber edinen, öğretim elemanlarının araştırma yapmaları ve mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için gereken olanakları sağlayan, güçlü bir kurum kültürüne ve iletişime sahip bir fakülte olmak.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu