Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
CERABLUS MESLEK YÜKSEKOKULU 
ANA SAYFA
Genel Bilgiler

CERABLUS MESLEK YÜKSEKOKULU

http://cerablusmyo.gantep.edu.tr/index.php

 

“Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak Suriye Cerablus’ta, Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.04.2018 tarihli ve 7513506 sayılı yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39. Maddesine göre 05 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayınlandı.”

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Cerablus Meslek Yüksekokulu ile öncelikle Türkiye’den Türk askerinin başarılı Fırat Kalkanı harekatı ile teröristlerden temizlediği Cerablus’a, Suriye’ye ve buradan da tüm Arap Dünyasına bilgi, bilim, irfan ve kültürel birikimi aktarmaya ve sahip olunan yeterlilikleri ortak platformda buluşturarak insanlığın ve temel değerlerin korunmasına, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine değer katmaya hizmet etmek amaçlanıyor.

Suriye’de yaşanan savaş ve iç karışıklık nedeni ile ülkelerini terk etmek durumunda kalan ve Bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile ülkelerine dönen akademisyen, araştırmacı ve yükseköğretim çağındaki gençlerin yükseköğretime dahil olmalarında açılacak Cerablus Meslek Yüksekokulu önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu gençlerin geleceklerini doğru şekilde planlayabilmek ve onları topluma ve ekonomiye en doğru şekilde kazandırabilmek amacı ile kendi dillerinde açılan bir Yükseköğretim Kurumunda eğitim almalarının yararlılığı tartışılamaz görülüyor.

Cerablus Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümler ve programlar, bölgenin ihtiyaçları gözetilerek ve bölgenin bundan sonraki süreçte gelişiminde ihtiyaç duyulan insan kaynağının en hızlı şekilde yetiştirilmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlanacaktır. Bu sayede bölgenin kalkınmasına, barış ve huzurun hâkim kılınmasına da katkı sağlanacaktır.

Suriye’nin Cerablus şehrinde yükseköğretimden uzak kalan yükseköğretim çağındaki gençlerin Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu ile iki yıl boyunca yükseköğretim almaları sağlanırken, ilerleyen süreçte dört yıllık Yükseköğretim Kurumlarının açılması da planlanmaktadır.

Ağırlıklı olarak Arap dilinde eğitim verecek olan Cerablus Meslek Yüksekokulu’nun Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak açılması oldukça önemlidir. Zira akademik alanda Gaziantep Üniversitesi’nin sahip olduğu alt yapı yeterliliklerinin ve 45 yıllık kurumsal birikiminin burada değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Gaziantep Üniversitesi’nde uzun süredir başta Suriye’den olmak üzere Arap ülkelerinden ve Orta Doğu’daki birçok ülkeden gelen öğrencilerin eğitim alıyor ve yine bu ülkelerden gelen akademisyenlerin çalışıyor olması ve yanı sıra Suriye’den gelen öğrencilere yönelik Arapça Programların açılması ile bu güne kadar sahip olunan tüm birikimler, deneyimler ile akademik, fiziksel ve kurumsal alt yapı yeterlilikleri, kurulan Meslek Yüksekokulunun gelişiminde başlangıçta önemli bir bilgi sermayesi ve kaynak olarak görülmektedir.

Suriye’den gelen öğrenciler ile bugüne kadar Arap öğrencilere yönelik önemli bir eğitim deneyimi kazanılmıştır. Gaziantep Üniversitesinde Suriyeli öğrenciler Türkçe ve İngilizce programların yanı sıra, 8 lisans programında Arapça eğitim görmektedir. Gaziantep Üniversitesi, Türkiye’deki 204 üniversite içinde, farklı lisans programlarında Arapça eğitim veren tek üniversitedir.

Açılan Meslek Yüksekokulu’nun da karşılıklılık temelinde ekonomik, sosyal ve siyasal kazanımları büyük olacaktır. Bu çerçevede Cerablus Meslek Yüksekokulu ile Gaziantep Üniversitesi’nin Cerablus üzerinden tüm Arap Ülkelerine ulaşacak şekilde güçlü bir işbirliğinin kurulmasının başlangıcı olması da mümkün olabilecektir. Zira tarihte, kültürde ve ortak değerlerde bu ülkeler ile olan yakınlığımız önemli bir birliktelik unsurudur.

Özellikle orta ve uzun dönemde yükseköğretim alanındaki bu önemli girişimin, diğer alanlara da yayılımının sağlanması ile karşılıklı bir çok alanda sinerji yaratılmasına, karşılıklı bağların güçlenmesine yansıyacak ve ekonominin her alanında (müteahhitlik, taşıma, sağlık, hizmet, turizm, gıda vb.) yeni yatırım olanaklarına da zemin hazırlayabilecektir.

Prof. Dr. Ali GÜR
Gaziantep Üniversitesi Rektörü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu