Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
MALİYE 
ANA SAYFAİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Genel Bilgiler

Maliye bilimi, devletin harcama ve gelirlerini inceleyen bir tarafında iktisata bir tarafında da hukuka uzanan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurtiçi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanlar olarak yetiştirmektir. Maliye Bölümünde, kamu ve özel sektörde gerekli olacak mali konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemler, gerekli ekonomi ve hukuk bilgileriyle birlikte incelenmekte ve bu konularda eğitim verilmektedir. Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğrenim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşmaktadır. Maliye Teorisi, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe Teorisi ve Politikası, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Mali Yapısı, Maliye Politikası, Mali Yargı, Devlet Borçları gibi dersler buna örnek olarak verilebilir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen son gelişmeler de derslerde öğrencilere aktarılmaktadır. Bu çerçevede maliye mezunlarında, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılacaktır. Maliye Bölümü’nde verilecek eğitim, vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, vergi mahkemesi hakimliği, idari hakimlik, muhasebat kontrolörlüğü, bütçe uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, banka müfettişliği gibi mesleklere ve piyasa işletmelerindeki pek çok pozisyona aday olmak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlayacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu