Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

                                    GÜNCEL WEB SAYFAMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BÖLÜMÜMÜZ 2016 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM GÖSTERGELERİ

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, dilimiz ve edebiyatımız üzerine bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak; Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli sahalarında ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış kadroları (eğitimci-araştırmacı) yetiştirmektir. Bölümümüzde, yurt içinde ve yurt dışında Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan en son gelişmeler takip edilmekte, çağdaş Türkoloji araştırmalarında kullanılan metotlar uygulanmakta ve öğretilmektedir. Bölge araştırmalarına öncelik verilerek çevredeki halk edebiyatı, kültürü ile ilgili yazılı-sözlü malzemeler tespit edilip akademik seviyede değerlendirilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmaların yayın, konferans, bildiri ve seminerler yoluyla bilim dünyasına ulaşması sağlanmaktadır. Öğrencilerimize Eski Türkçe devresinden bugüne Türk dilinin tarihi devreleri ve Türk Edebiyatı sahasına giren eser ve şahsiyetlerin çağdaş yöntemlerle öğretilmesi, mezunlarımızın Türkoloji alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi olmak üzere altı ana bilim dalı bulunmaktadır. 2002-2003 öğretim yılında II. öğretim açılmış ve öğrenci alınmıştır. Aynı zamanda Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir.

         MİSYONU

         Üniversitemizin ve fakültemizin akademik iklimine paralel olarak, bir sosyal bilim dalı olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında, bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yeteneği kazanmış, alanında nitelikli bilimsel araştırma ve inceleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla diğer alanlar arasında disiplinlerarası bakış açısına sahip, pozitif bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde eğitim verebilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık âlemi ile paylaşmayı benimseyen, Türk dilinin ve Türk edebiyatının geçmişten günümüze metinlerini özümsemiş, ilgili meslek ve sanat alanlarında, buradan hareketle olumlu aktarım ve üretimde bulunabilen ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bilim insanları adamları yetiştirmektir.   

        Bölüm olarak önümüzdeki öğretim döneminden sonra, muhtemelen 2018-2019 öğretim yılında, akreditasyon başvurusu yapılması düşünülmektedir. Bilindiği üzere FEF (Fen-Edebiyat) programlarının akreditasyonu gönüllülük esasına dayalı bir süreç olup YÖK’ün tanıdığı Ulusal Kalite Güvence Kuruluşları tarafından FEF programlarının öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğine katkıda bulunmak üzere yapılmaktadır. Bölümler bazında “yeterlilik ve kalite belgesi” alma anlamına gelen akreditasyon belgesini almak, bölümün tercih edilirliğini ve bölüm puanını yükseltecektir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu