Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında tezli yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Anabilim dalında, İngilizce edebiyat ve kültür gelenekleri derinlemesine irdelenip, başta yazılı ve sözlü akademik İngilizce kullanımı olmak üzere, analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerileri geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Edebiyat ve kültür metinleri incelenirken dil boyutunun, dil incelemeleri yapılırken tarihsel ve kültürel boyutların da vurgulandığı programda çok çeşitli klasik ve çağdaş metin okutulup yorumlanacaktır. Öğrencilerin, bu metinlerin ortaya çıktığı dönemlere ilişkin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenmesi, bu metinlerin yaratılmasında, yaygınlaşmasında ve okunmasında dilin ve kültürün oynadığı rol konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Program öğrencilere katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırmayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimlerdeki lisans döneminden farklı olarak verilecek akademik bilgilerin yanı sıra programı takip edecek öğrencilerin İngiliz dili ve edebiyatına daha geniş bir açıdan yaklaşmalarına imkân sağlayacaktır. Dersler, İngiliz Dili ve Edebiyatı çalışmaları alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Programdaki derslerle, öğrenciye araştırma yapma, eserleri çeşitli kuramlar ışığında inceleme, bilgi üretme ve kullanma becerisi kazandırılacaktır. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngilizce Öğretmenliği alanlarından gelen mezunlar, eleştirel düşünme, her türlü metin analizi yapabilme, akademik yayın yapabilme ve etkili İngilizce iletişim becerilerine sahip olacaktırlar.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu