Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler
Günümüz toplumunun yaşadığı çeşitli süreçleri anlamak aynı zamanda iletişimin ne olduğunu ve nasıl deneyimlendiğini bilmekle ilgilidir. Çünkü günümüz toplumu, güncel kabullerden, ekonomik alana, siyasal ve kültürel oluşumlara kadar kitle iletişim araçlarının etkisi altındadır. Bu bakımdan günümüz toplumunun geçirdiği evreleri, toplum içersindeki insanlar arası ilişkileri, insan-toplum ve insan-doğa etkileşimini iletişimin özgül ortamını göz önünde bulundurmadan değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Teknolojik gelişmelerin de kazandırdığı ivme ile günümüz sosyalleşme biçimleri, değişmekte, dünyayı algılama biçimlerimiz, kültürlerarası ilişkileri yorumlayış tarzlarımız farklılaşmaktadır. Diğer bir ifade ile toplumsal dönüşümler en belirgin olarak iletişim alanında yaşanmaktadır. İletişim biçimleri değişirken toplum değişmekte, toplum değiştikçe de yeni iletişim biçimlerini ve algılayış sistemlerini açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle iletişim biçimlerini, kitle iletişim araçlarının ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliğini ve işleyiş biçimlerini anlamak aynı zamanda toplumsal örüntüleri ve bu örüntülerde meydana gelen dönüşümleri anlamakla eşdeğerdir. Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal dönüşümün gerçekleşmesinde oynadığı rolü de bu bağlam içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, günümüz toplumsal ortamında hukuksal sorunlardan, toplumsal hareketlerin örgütlenişine kadar geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bu nedenle iletişim alanındaki akademik çalışmaların ve iletişim profesyonellerinin, yeni toplumsal hareketler ve yeni iletişim teknolojilerinin bu süreçte oynadığı rolü farklı disiplinler çerçevesinde ele almak bir zorunluluk olmaktadır. Programın amacı da bu geniş yelpazeyi anlamlı kılacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, alanın zorunlu kıldığı disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek, toplumsal dönüşümler ve iletişim arasındaki bağlantıyı bilimsel bir açıklıkla ele almaktır. Böylece programın, yaşadığı toplumu anlamlandırabilen, birikimini medya sektörüne aktarıp iletişim ve toplumsal dönüşümde aydınlatıcı bir rol yüklenen, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilen ve bunların toplumsal rolü hakkında fikir sahibi olan gazeteci, yayıncı, program yapımcısı gibi profesyonellerin yetiştirilmesine veya söz konusu birikimi akademik alanda kullanmak isteyen genç bilim insanlarının gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu