Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Atölye / Laboratuvar
Nükleer Fizik Laboratuvarıİnce Film LaboratuvarıDozimetre LaboratuvarıMekanik LaboratuvarıElektrik ve Manyetizma LaboratuvarıIsı LaboratuvarıElektronik LaboratuvarıModern Fizik LaboratuvarıDalgalar ve Titreşimler LaboratuvarıOptik LaboratuarıTHERMO-LUMINESCENCE AND OPTICALLY STIMULATED LUMINKatıhal Fiziği Laboratuvarı
Genel Bilgiler


Web Sayfası için Tıklayınız.
Bölümün Tarihçesi

Gaziantep Fizik Mühendisliği bölümü 1982 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüzün kurucu öğretim üyeleri merhum Prof.Dr. Hamdi ATMACA ve Prof. Dr. Mustafa MERDAN dır. Kurucu öğretim üyelerinin yanı sıra bölümümüzde Merhum Prof. Dr. Mustafa KASNEY, Prof. Dr. Ata SELÇUK, Prof. Dr. Mehmet KOCA, Prof. Dr. Engin TÜRE, Dr. Talat KILCI ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim MUTLU görev yapmışlardır. Daha sonra, ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi, 1987 yılında Gaziantep Üniversitesine dönüştürülmüştür. Bölümümüz de Gaziantep Üniversitesi bünyesinde eğitime devam etmektedir. Gaziantep Fizik Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüz Türkiye'de eğitim veren dört fizik mühendisliği bölümünden biridir. Bölümümüzde eğitim dili ingilizcedir.

Vizyon

Fizik Mühendisliği Bölümü eğitimde, araştırmada ve diğer hizmetlerde bütün yönleriyle en yüksek standardı yakalamak çabası ve gayreti içindedir. Üniversitemizin diğer bölümleriyle uyum içerisinde, diğer bölüm öğrencilerine yüksek kaliteli öğretme misyonunu devam ettirecektir. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin yürüttükleri araştırmalar ve projeler neticesinde elde ettikleri ürünlerin ve yayınların, hem sanayiye hem de uluslar arası platformda üniversitemizin tanıtımına önemli katkısı olduğuna inanmaktayız.

Misyon

Fizik Mühendisliği Bölümünün misyonu, öğrencilerinin Mühendislik Fiziği konusunda derin bilgi ve beceriye sahip; fiziksel sistemleri kolayca anlayan, analitik düşünebilen, araştırma, tasarım ve problem çözme yetisi gelişmiş, topluma, çevreye saygılı birer birey olarak yetişmesini sağlamaktır. Fizik Mühendisliğinin yeni teknolojik gelişmeler mühendisliği veya modern fizik kavramının mühendislik problemlerine uygulaması olduğunun bilincinde öğrenciler yetişmek hedefimizdir. Bölümümüz eğitim programını sürekli yenileyerek ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji bilgisine sahip ve lisansüstü çalışmalara yatkın öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Ülkemizin ulusal ve bölgesel ihtiyaçlarını dikkate alarak lisansüstü seviyede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yüksek mühendisler ve akademik liyakat ve başarıya önem veren, yeniliklere açık, etik anlayışına önem veren akademisyenler yetiştirmeyi görev saymaktadır. Bölümümüzün bir diğer misyonu ise üniversitemiz öğrencilerine ileri üniversiteler düzeyinde genel fizik dersi vermektir.

Program Eğitim Amaçları

Fizik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Fizik Mühendisliğinin temel kavramları üzerine mesleki eğitim vermekte onları uygulamalı ve teorik araştırmalara yönlendirmektedir. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcı ve becerikli olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini laboratuvarlarda ve proje çalışmalarında uygulayarak Fizik Mühendisliğinin değişik ve çeşitli konularında tecrübelerini geliştirmekte ve ikinci ve üçüncü sınıflardaki yaz stajı ile Fiziğin endüstrideki uygulamalarını yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar.

Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Bölümümüz mezunları, telekomünikasyon, araştırma ve geliştirme laboratuvarları, hastaneler, elektrik santralleri ve okullar gibi alanlarda istihdam imkanı bulabilmektedirler.
 
Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak kullanımı yaygınlaşan kablosuz sistemler, fiber optik sistemler, uzak mesafeli yayınlar, optiksel iletişim ve görüntüleme sistemleri, lazer sistemleri, elektroakustik sistemler,
akustik, ultrasonik, titreşim alt yapılı cihazları ve bu cihazlara ait sistemlerin tasarım, gelişim, çalışması, kalibrasyonu ve kurulumunun yapılabilmesi için iyi derecede optik ve akustik bilgisine sahip mühendisler yetiştirmektir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu