Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
EGET Vakfı Bursu19 Eylül 2019
TESYEV Bursu10 Eylül 2019
TEV Bursu09 Eylül 2019
NEW CURRICULUM08 Eylül 2019
Erasmus Yönergesi15 Mart 2017
Course Prerequisites02 Şubat 2017
Atölye / Laboratuvar
Temel Elektrik Mühendisliği LaboratuvarıElektronik LaboratuvarıElektromekanik Enerji Dönüşüm LaboratuvarıKontrol Sistemleri LaboratuvarıProgramlanabilir Mantık Kontrol LaboratuvarıTelekomünikasyon LaboratuvarıMikrodalga ve Anten LaboratuvarıGüç Elektroniği LaboratuarıYüksek Voltaj Araştırma LaboratuvarıMikroişlemci LaboratuvarıBilgisayar LaboratuvarıAlet Bakım ve Tamir MerkeziSayısal Tasarım Laboratuvarı
Genel Bilgiler

Bölümün Tarihçesi

10 Mayıs 1974 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan 1974/13-117 sayılı kararla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün açılmasına karar verilmiştir. Programın Amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı profesyonel eğitim almış aynı zamanda da ulusal-uluslararası düzeyde uygulamalı ve pratik alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek elektrik-elektronik mühendisi ve bilim adamı adayı yetiştirmektir. Program, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırır. İngilizce hazırlık programıyla birlikte 4 yıllık lisans programını basari ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması (B.Sc.) ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" ünvanı verilir. Bölümde yüksek lisans (M.Sc.) ve doktora (Phd) ünvanları da verilmekte, devreler ve sistemler, elektronik, telekomünikasyon, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği, elektrik makinaları, enerji sistemleri, kontrol ve kumanda alanlarında uzmanlaşma olanağı da sunulmaktadır. Bölümün uygulamalı dersleri için yeterli sayıda laboratuarı mevcuttur. Gereken Nitelikler Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programında okumak isteyen öğrencilerin: · çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, · teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, · kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, · matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, · dikkatli ve sabırlı olmaları gerekir. Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler Elektrik-Elektronik mühendislerinin başlıca görevleri bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler şunlardır: · çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek, · proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek, · üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak, · tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak, · işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tespit ederek amirine rapor etmek, · malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak, · araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak olarak sıralanabilir. Mezunlar: · haberleşme ve telekominikasyon · elektromekanik sanayii, · yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, · enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, · elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii, · güç elektroniği ve sürücü sistemler, · elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, · bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, · elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, · yüksek gerilim şalt cihazları üretimi, alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahitlik bürolarını da kurabilirler. Çalışma Ortamı ve Koşullar Çalışma ortamı, mezunların çalıştığı işe bağlı olarak çok geniş bir alanda değişim gösterir. Tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işler daha çok ofis ve bilgisayar ortamında çalışırlar ve ayrıca gerektiğinde kısa süreli seyahat gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Araştırma ve geliştirmeye dayalı iş türlerinde laboratuar ortamında, üretim, konstrüksiyon ve şantiye ile ilgili sektörlerde çalışan mühendisler kapalı, gürültülü ve tozlu ağır koşullar içeren ortamlarda iş takibi ve kontrolü sırasında bulunabilirler.

Vizyon

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde iyi tanınan, bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir bölüm olmak.

Misyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında; uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim sunmak,  toplumun sorunlarına özgün çözümler üretebilen, meslek ahlakını özümsemiş, öğrenmeye ve gelişmeye açık Elektrik-Elektronik Mühendisleri  yetiştirmek,  bilimsel çalışmalar ve  araştırmalar ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.


Program Eğitim Amaçları

Bölümümüz lisans programları (I. Öğretim ve II. Öğretim) eğitim amaçları üç ana başlık altında toplanmıştır:

EA1.Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal/uluslararası özel sektör kuruluşlarında, mühendislik, üretim, operasyon, yönetim gibi değişik kademelerde görevler üstlenebilecek mühendisler yetiştirmek,

EA2.Üniversite, kamu ve ulusal/uluslararası özel sektör kurum ve kuruluşlarında, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek mezunlar yetiştirmek,

EA3.Kendi firmalarını kurabilecek girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek

MÜDEK Akreditasyonu

Eğitim ve öğretimde kalitenin sürekli arttırılması yönünde yapılan akreditasyon çalışmaları kapsamında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) takımı 21-22-23 Aralık 2008 tarihlerinde bölümümüzü ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuş ve incelemeler yapmıştır. MÜDEK tarafından, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Normal Öğretim Lisans Programımıza 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 3 yıl süreli Akreditasyon Belgesi ve EUR-ACE etiketi verilmiştir. EUR-ACE, Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. EUR-ACE etiketli programlar FEANI (European Federation of National Engineering Associations)’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır. Eğitim Programımızda sürekli yapılan iyileştirme ve güncellemeler neticesinde Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Lisans Programlarımız, MÜDEK tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar tekrar akredite edilmiş olup EUR-ACE etiketini de almıştır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu