Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
DERS İÇERİKLERİ 29 Eylül 2016
Genel Bilgiler
AMACI: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, dilimiz ve edebiyatımız üzerine bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak; Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli sahalarında ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış kadroları (eğitimci-araştırmacı) yetiştirmektir. Bölümümüzde, yurt içinde ve yurt dışında Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan en son gelişmeler takip edilmekte, çağdaş Türkoloji araştırmalarında kullanılan metotlar uygulanmakta ve öğretilmektedir. Bölge araştırmalarına öncelik verilerek çevredeki halk edebiyatı, kültürü ile ilgili yazılı-sözlü malzemeler tespit edilip akademik seviyede değerlendirilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmaların yayın, konferans, bildiri ve seminerler yoluyla bilim dünyasına ulaşması sağlanmaktadır. Öğrencilerimize Eski Türkçe devresinden bugüne Türk dilinin tarihi devreleri ve Türk Edebiyatı sahasına giren eser ve şahsiyetlerin çağdaş yöntemlerle öğretilmesi, mezunlarımızın Türkoloji alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halkbilimi olmak üzere altı ana bilim dalı bulunmaktadır. 2002-2003 öğretim yılında II. öğretim açılmış ve öğrenci alınmıştır. MİSYONU: Bölümümüzün misyonu, üniversitemizin ve fakültemizin akademik iklimine paralel olarak, bir sosyal bilim dalı olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında, bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yeteneği kazanmış, alanında nitelikli bilimsel araştırma ve inceleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla diğer alanlar arasında disiplinlerarası bakış açısına sahip, pozitif bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde eğitim verebilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık âlemi ile paylaşmayı benimseyen, Türk dilinin ve Türk edebiyatının geçmişten günümüze metinlerini özümsemiş, ilgili meslek ve sanat alanlarında, buradan hareketle olumlu aktarım ve üretimde bulunabilen ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bilim insanları adamları yetiştirmektir.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu