Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
Hizmet Envanteri 14 Haziran 2013
Staj Dökümanları 05 Mart 2012
Genel Bilgiler

          Yüksekokulumuz 30.06.2009 yılında kurulmuş ve şu anda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım programında 47, Tohumculuk Programında 16  olmak üzere toplam 63 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.

        Yöremiz halkının büyük çoğunluğu geçimini tarımla sağlamaktadır. Organik tarımın açılış amacı, nitelikli ara iş gücünü yetiştirme görevini kalkınmış ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de Meslek Yüksekokulları üstlenmiştir. Bu bağlamda, Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim içindir, felsefesinden hareketle bireylerin tüketici değil üretken olmalarını, kendilerini aşarak birer meslek edinmelerini, işletmeleri başarıya ulaştıracak bilgiyi ürün ve hizmete dönüştürecek beceriyi kazanmalarını sağlama amacına yönelik olarak ORGANİK TARIM Programı ve TOHUMCULUK Programı açılmıştır.

         Ülkemizde organik tarımın gelişimi, Avrupa ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda başlamıştır.1984–1985 yıllarında ilk olarak kuru üzüm ve kuru incir organik olarak üretilerek Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir.

         Bölgede organik tarım yapılması ile ürünlerin daha yüksek fiyata satılması tarımsal gelirleri artıracak, çevre ve tarımsal arazileri kimyasal kirliliğini azaltacak, eko-turizmin tarımın sürdürülebilirliğinin, biyolojik çeşitliliğinin korunmasının erozyon ve göçün azalmasının sağlanacak olması bölgede organik tarımın öğretilmesini ve geliştirilmesini gerekli kılacaktır.

        Organik tarım programı bölgenin ve ülkenin organik tarım teknikleri ihtiyacını karşılayacaktır. Programın Yüksekokul bünyesine kazandırılmasının Araban ilçesinin ve kısmen Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu