Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
Hakan AKKAYA Söyleşi 19 Aralık 2014
GSF Tanıtım 03 Temmuz 2014
Kısa Film Gösterimi 30 Nisan 2013
workshop 28 Mart 2012
İf Film Festivali 17 Şubat 2012
Genel Bilgiler
Fakültemiz, yaratıcılığı ve üretkenliği esas alan bir eğitim felsefesini benimseyerek, çağın getirdiklerinin ve beklentilerinin farkında, geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerleri koruyarak ve çağdaş sanat anlayışını özümseyerek, nitelikli bir sanat eğitimi sağlamayı amaçlamaktadır. Fakültemiz, ilk olarak, 2010-2011 öğretim yılında "Sinema ve Televizyon Bölümü" ile "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü"ne öğrenci alarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2013-2014 yılında Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü"ne ve 2014-2015 yılında "Resim Bölümü'ne" öğrenci almaya başlamıştır. Lisans düzeyindeki öğretim görevlerinin yanı sıra, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde akademik kadrosunda halen, 10 öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi, 3 okutman, 4 araştırma görevlisi ve 6 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemiz, medeniyetler beşiği olan ülkemizi kültürel ve sanatsal alanlarda  temsil edebilecek nitelikte, etik ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve geleneksel sanatı disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, bireysel alanın yanında ekip çalışmalarında da başarıyı hedefleyen donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı özgün sanatçılar ve sanat insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci adaylarımıza üretken, sorgulayan, araştırmacı, geçmişin bilincinde, çağın getirdikleri ve beklentilerinin farkında, geleceği öngören, yaratıcılığı ve üretkenliği ile olumlu farklar yaratan, sosyal bilinç sahibi, yaratıcı sanatçı ve tasarımcı olabilmeleri için gerekli öğretim programı ve ortamı sağlamayı da önemli diğer bir amaç olarak görmekteyiz. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerini birleştiren bir yöntem benimseyerek, güzel sanatlar alanında ürettiği nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen sanatçılar için seçkin bir ortam oluşturmak gayretindeyiz. Gerek evrensel ve gerekse yerel düzeyde kültürel/sanatsal değerlerden yararlanma yanında, bu değerlerle fakültemizin üretim olanakları düzeyinde katkı yapabilmeyi hedeflemekteyiz. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak üniversitemizin diğer birimleri ve diğer üniversiteler ile işbirliği içinde çalışmalar yapma yanında kent halkı ve diğer tüm paydaşlar ile bütünleşmeyi sağlayıcı projeler ve etkinlikler yapmak, fakültemizin nihai amacıdır.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu