Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
Genel Bilgiler

E-DERGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz

(GAÜN'ün Parlayan Zafer Yıldızı)

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 26/1/2009 tarihli ve 2491, 2492 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca ilk kez 4 yıllık bir İİBF İslahiye'de kurulmuştur.

Fakültemiz ülkemizin en genç kuruluşu ve gelişmesi devam etmekte olan güzide bir eğitim kurumu olarak ülkemizin ve bölgemizin öz değerlerine bağlı kalarak modernleşme ve batılılaşma hareketine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

40 ADIMDA İSLAHİYE İİBF

1. Saygın ve kabul gören bir bağımsız değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan bir "üniversiteler sıralamasında" Türkiye'deki üniversiteler arasında 12.ci, dünyadaki üniversiteler arasında ise 912. sırada gösterilen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)'nin güzide bir fakültesi olan İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz; 80 ülkeden 170 enstitünün üyesi olduğu Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği (IASIA) ve Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) adlı Uluslararası eğitim kuruluşlarına, kurumsal üyelik ve Lisans Programları (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinin) akreditasyonu kabul edilmiştir.

2. Islahiye, Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından biridir. İslahiye Ovasındaki çeşitli höyüklerde yapılan araştırmalar yerleşimin Erken kalkolitik Çağda (MÖ.5500-5000) başladığını göstermektedir. Yöredeki Tilmen, Gedikli ve Zincirli'deki höyüklerde yapılan kazılar Geç Hitit döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. MÖ.1400'lerde Luviler ve Hititler, Sam'al'a yerleşmiş daha sonra Aramiler, MÖ.800'lerin sonlarına doğru Asurlular buraya egemen olmuşlardır. MÖ.333'te Büyük İskender buraya kadar gelmiş ve yeni bir kent kurmuştur. Romalı komutan Pompeius bu kente Nikopolis (Zafer Şehri) ismini vermiştir. Nikopolis, Roma'nın Suriye eyaletine bağlı olmuştur.

3. Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, sorunlara çözümcü yaklaşımla karşılık veren, insan odaklı hizmeti temel ilke olarak kabul eden, bilgi üretmenin rekabetçilikte güç anlamına geldiğini içselleştirmiş olan, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz sürdürülebilir başarıda iddialı olmayı hak etmektedir. Genç, dinamik ve üretken akademik kadrosu; çözüm odaklı idari kadrosu; yeterli fiziksel ve teknolojik olanakları; yurt içi veyurt dışı diğer ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği; öğrencilerimize fakültemizde sunulan eğitim-öğretim araştırma olanaklarının yanı sıra bir yandan kamu-özel sektör firma/kurumlarında staj yapma olanakları diğer yandan uluslararası ve ulusal anlaşmalı eğitim kurumlarıyla öğrenci hareketliliği programlarıyla çağdaş ve rekabetçi bir fakülte olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz.

4. Fakültemiz AB ülkelerinde geçerli Diploma Supplement (AB Diploma Denkliği) etiketi verme yetkisine sahiptir.

5. Fakültemiz, AB Bolonya sistemi'nin bir üyesidir. Bunun sonucu olarak AB Kredi transfer sistemine göre ders geçme ve mezuniyet işlemleri uygulanmaktadır.

6. Fakültemiz bölümlerinin kısmi yabancı dil (İngilizce) eğitim uygulaması için YÖK'e başvuruda bulunulmuştur.

7. Fakültemiz öğretim elemanlarının bürokratik tecrübe ve bilimsel yayınları kıstas alındığında, İslahiye İİBF ülkemizde bulunan zirvedeki 50 (İİBF ÖSYM LİSTESİNDE KAYITLI 446 ÜNİVERSİTENİN İİBF İŞLETME, ÖSYM LİSTESİNDE KAYITLI 255 ÜNİVERSİTENİN İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇERİSİNDE içerisinde ilk on'a girme başarısını göstermiştir. Fakültemiz, öğrencilerini küresel iş dünyasının gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, rekabetçi iş yaşamında rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirerek kendilerine, ailelerine, ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlayacak konuma ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için Fakültemiz gerek insan kaynağı, gerekse fiziksel olanaklar açısından çağdaş bir eğitim kurumunun sahip olması gereken tüm olanaklarla kendisini donatmış durumdadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde kendini ispatlamış bir akademik kadronun varlığı bizim en güçlü yönümüzdür. Öğretim elemanlarımız alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınlar üretmiş ve birçok başarılı projelere imza atmışlardır. Teorik bilgiyi saha bilgisiyle bir araya getirme bilgi ve becerisine sahip akademik kadromuz, bilgiyi üretmek, öğretmek, yaymak ve geliştirmek konularında oldukça güçlü bir konumdadır. Öğrencilerimizin yanı sıra kamu-özel sektörde ve toplumun hemen her kesiminde yer alan bütün paydaşlarımızla donanımlı ve sıcak bir iletişim kurma başarısını gösteren ve tüm paydaşlarımızla bilgi ve beceri paylaşımında köprü görevi gören akademik kadromuz bizim gurur kaynağımızdır. Eğitim-öğretim, yayın, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri bir ekip işi olduğundan, akademik kadromuzun yanı sıra tüm paydaşlarımızın sorunlarını kendi sorunları gibi algılayan ve çözümü yönünde en yüksek performansı gönüllülük tabanlı ortaya koyan idari kadromuz da gücümüze güç katmaktadır.

8. Öğrencilerimizin başarılı olması adına ihtiyaç görülen her türlü imkan Fakültemiz tarafından sunulmaya çalışılmaktadır. Piyasada ki başarılarını arttırmak amacıyla Fakültemizi kazanan öğrencilerimize İngilizce eğitimi sağlanmakta ve eğitim-öğretim dönemi boyunca hem temel hem de akademik çerçevede İngilizce dersleri verilmektedir. Yine Bologna kapsamında ders müfredatları AB standartlarına getirilerek öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin ufkunu açmak ve kendilerini geliştirmeleri adına Erasmus programı kapsamında AB'ne öğrenci gönderilmektedir. Yine Fakültemizde öğrencilerimizin kolaylıkla kullanabileceği bilgisayar laboratuarları, kütüphane ve internet ağlarına yönelik hizmetler verilmektedir.

9. Fakültemiz İktisat ve İşletme bölümlerimiz 2013 ve 2014 yıllarında mezunlarını vermiştir.

10. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz'de, İktisat bölümümüz, İşletme bölümümüz ve Kamu Yönetimi bölümüzde 600 öğrencimiz lisans eğitimi görmektedir. Yabancı uyruklu 30 öğrencimiz TÖMER'de Türkçe eğitim kursunda öğrenim görmektedir.

11. Uluslararası İlişkiler Bölümümüze 2015 yılında lisans öğrencisi alınacaktır.

12. Ekonometri ve Maliye Bölümümüze 2016 yılında lisans öğrencisi alınacaktır.

13. Fakültemiz'e bağlı Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans programımıza 2014 Aralık ayında 20 tam zamanlı 20 özel öğrenci statüsünde yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

14. Fakültemizin yapmış olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca, Fakültemiz uhdesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme Psikolojisi, Yerel Yönetimler ve Siyaset bilimi Doktora programlarımıza 2015 Eylülünde Doktora öğrencisi alınacaktır.

15. Fakültemiz'de İngilizce, Rusça ve Çince yabancı dilleri okutulmaktadır.

16. Fakültemiz 2015 yılından itibaren Çift Diploma konusunda eğitime başlanılması planlanılmaktadır.

17. Fakültemiz mezunlarının Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmesi ve ayrıca, Fakültemiz mezunların ileride başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçı, siyasetçi ve akademisyen olarak görev yapmalarını temenni etmekteyiz.

18. Fakültemizi tercih edecek öğrencilerimiz için aşağıda bir tablo sunuyorum. Bu tabloda Ülkemiz'de ve Fakültemiz'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kapsamında yer alan bölümlerde okutulan derslerin ağırlıklarını görülmektedir. İlk sütunda bölümler yer alıyor, sıralarda ise temel dersler. Niçin bu dersleri gösterdiğimizin yanıtı giriş sınavlarında (İdari Yargı Hakimlik, Kaymakamlık, Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirket sınavlarında) genel olarak bu derslerden soru gelmesidir. Artılar ne kadar çoksa o dersin o bölümdeki ağırlığı o kadar fazla demektir. Eksiler ise o dersin o bölümde genel olarak yer almadığını gösteriyor.

Bölüm / Ders

Ekonomi

Maliye

İşletme

Muhasebe

Hukuk

Ekonomi (İktisat)

+++

++

+

+

++

Maliye

++

+++

+

+

++

İşletme

+

+

+++

+++

++

Uluslararası Finans

++

+

+

++

+

Kamu Yönetimi

+

++

+

+

+++

Çalışma Ekonomisi

++

+

+

+

+++

Ekonometri

++

+

+

+

+

19. Fakültemizde farklı alanlarda özel sertifika eğitimleri sayesinde, sanayinin talep ettiği özel eğitimlerde öğrencilerimize verilmektedir. Bununla beraber, üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde bulunan İŞKUR Ofisi ile mezunlarımızı öğrencilikleri süresince iş ve kamu kurumlarının dünyasına hazırlıyoruz. Bu amaçla, kariyer planlama, iş kurma, iş görüşmeleri konusunda da özel eğitimler verilmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilerimize Teknopark, Tekmer, Target Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisimiz kanalı ile yeni ufuklar açarak, dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni girişimcileri yetiştiriyoruz.

20. Dünyada gelişen teknoloji ve bilimin gelişimini takip edebilme, bilimsel çalışmaların yayınlanması ve ortak müfredat takip edilebilmesi için, 2016 yılından itibaren fakültemizdeki eğitim dilinin tüm bölümlerinde İngilizce olarak yapılması planlanılmaktadır.

21. 2016 yılından itibaren öğrencilerimiz teorik ve pratik dersler yanında, yazları yaz stajları, laboratuvar uygulamaları, kamu kurum ve kuruluşları, fabrika teknik gezileri ile 3.5 yıllık öğrenimlerinin sonunda, 1 dönem sanayi kurumlarında İntörn İİBF eğitimi görerek, hem pratikle teorinin birleşimini, hem iş hayatını hem de sanayi uygulamalarını görerek, diğer üniversite mezunlarına göre 4 aylık iş deneyimi avantajını yakalamasını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.

22. İslahiye İİBF öğrencileri tarafından yapılan Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) dersi kapsamında öğrencilerimizin sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığı örnek bir çalışma olarak devam etmektedir.

23. Fakültemiz'de ders programlarındaki yabancı dil dersleri haricinde 28 hafta boyunca günde 9 saat yoğunlaştırılmış ücretsiz İngilizce kursumuz 19 Aralık 2014 tarihi itibariyle başlamıştır.

24. Fakültemiz'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı için ders programlarımız yenilenmiştir. Fakülte programlarımız ve KOSGEB işbirliğiyle, öğrencilerimize Girişimcilik Eğitimi sağlıyoruz ve bu eğitim sonunda girişimci adayı olan öğrencilerimizin kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedefliyoruz. Uygulama Girişimcilik Eğitimine katılmak ve başarılı olmak Girişimcilik Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için ön şartlardan biridir.

25. Fakültemiz'de Microsoft ve önde gelen diğer şirketlerle SPSS bilgisayar programı (İngilizce açılmıyla: Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır. İleri bilgisayar programları ve uygulamaları eğitimi, E-Views eğitimi, Windows işletim sistemi için bir istatistik paket programı olup özellikle Ekonometrik analiz için sıkça kullanılmaktadır. Quantitative Micro Software (QMS) firması tarafından geliştirilmiştir.

26. Ders programımız içerisinde Oyun Teorisi dersimizde ajanların kazançlarının diğer ajanların davranışlarına bağlı olduğu durumların analizi olan Çok Kişili Karar Teorisi ve çıkar çatışması, koperasyon, (zımni) iletişim analizlerini içerir. Oyun teorisinin ekonomi, politika, hukuk ve bilgisayar bilimi gibi değişik alanlarda uygulamaları vardır. Bu derste, oyun teorisi araçları tanıtılacaktır. Oyun teorisindeki birçok uygulamadan özellikle ekonomi ve siyaset bilimindeki uygulamaları anlatılacaktır. Öğrencilerimizin, Orta Seviye Mikroekonomi dersi bu ders için önkoşuldur (aynı anda iki dersi almak uygundur). Her durumda, eğer bu dersi alıyorsanız, çok çalışmaya hazır olmalısınız.

27. Fakültemiz Gaziantep Kentimize ve Üniversitemize YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MERKEZİ ve STRATEJİK UYG. VE ARŞ. MERKEZİ'lerini kazandırmıştır.

28. Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde her yıl düzenlenen "Kariyer Günleri" programı kapsamında tanınmış devlet adamlarımız, bilim adamlarımız ve işadamlarımızın konferansı tertip edilmektedir.

29. Fakültemiz, yurt içinde ve dışında Erasmus, Farabi ve Mevlana programları kapsamında öğrenci-öğretim elemanı değişim programları imzalayarak, öğrencilerimizin AB ve dünyanın diğer ülkelerinde 1 sene eğitim ve öğretim almasını sağlayacak uluslararası antlaşmalara imza atmıştır.

30. Son zamanlarda yoğun bir biçimde kullanılan sosyal medya sitelerinin, devlet kurumları ve insanlar arasında doğrudan iletişim sağlayabildiği ortadadır. Bu alanların bir mesaj kanalı işlevi görmeye başladığı bilinmektedir. Fakültemizin başarılarını ve etkinliklerini sosyal medyadan paylaşılarak yaygınlaştırılmaktadır.

31. Fakültemizde Tiyatro, Sağlıklı Yaşam ve Spor, İşletme ve Ekonomi ve Satranç alanlarına yönelik öğrenci topluluklarımız bulunmaktadır.

32. Fakültemiz'de 4 adet bilgisayar laboratuvarı ve 2 adet İnternet laboratuvarı, 10 adet akıllı ve etkileşimli board, 21 sınıf ve 42 idari ofis bulunmaktadır. Fakültemiz'de görev yapan 25 öğretim elemanı (Prof. Dr, Doç. Dr, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Görevlisi) alanlarında ülkemizin ve dünyanın sayılı bilim adamı ve bürokrat olarak görev yapan değerli akademisyenlerdir.

33. 2014 yılında taşındığımız yeni yerleşkemizde Meslek Yüksekokulu inşaatı devam etmekte olup, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 300 öğrenci kapasiteli devlet yurdu ve Spor ve Sosyal tesis Kompleksimizin inşaatına 2015 yılında başlanacaktır.

34. Sosyal Yardımlaşma ve Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İslahiye Kaymakamlığıyla yapılan protokolle 64 dairelik (5-6 öğrencinin konaklamasına uygun) binamız Şubat 2015 tarihinden itibaren hizmete girecektir.

35. Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesinde tarihsel olan bu toprakların mirasını taşıdığının bilincinde olarak ülkemizin modernleşme ve kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyaçları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

36. İslahiye İİBF'nin iki geleneğinin temeli atılmıştır: Bunlardan biri geleneksel Yurtiçi Gezisi'dir. Öğrencilerimizin bilgi ve görgülerini arttırmaları, fiilen görevde bulunan yönetici ağabeylerle tanışıp, onların deneyimlerinden yararlanmaları; teorik bilgilerini gerçek yaşamla karşılaştırmaları; bu arada, kendi aralarındaki arkadaşlık bağlarının güçleneceği bir ortamda biraz da eğlenmeleri ve dinlenmeleri amacıyla 2015 yılından itibaren sınavlardan hemen sonra gezi programları düzenlenecektir. İkinci geleneğimiz de "İslahiye İİBF Tiyatro Topluluğu" olmuştur.

37. Fakültemiz eğitimde mükemmelleşmeyi sağlamak üzere, içsel kurumsal yapısını hızla geliştirerek, AB ve Anglo-Sakson dünya'nın gelişmiş üniversiteleri arasında ikili antlaşmalar, öğrenci ve öğretim elamanı hareketliliği'ne yönelik antlaşmalar, lisans (örgün ve ikinci öğretim), lisansüstü eğitim (Yüksek Lisans örgün ve uzaktan eğitim ve Doktora örgün eğitim), TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları, Kalkınma Ajansı Programları kapsamında hazırlıklarını yürütmektedir.

38. Fakültemiz öğretim elamanları (İdari Yargı Hakimlik, Kaymakamlık, Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirket sınavlarında) başarılı olmuş değerli akademisyenlerdir. Öğrencilerimizin de bu sınavlarda başarılı olması misyonumuz ve vizyonumuz gereğidir.

39. Fakültemizin, tarihi boyunca Türk Milletinin nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olması, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti'nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmesini temel ilke olarak kabul ediyoruz. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunların çözümü konusunda bilimsel bilgi üretmeyi ve kullanmaya amaçlamaktayız.

40. Öğrencilerimiz bizlere ailelerin emanetidir. Onların mutluluğu ve başarısı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimizin kendiliklerinden duyacağı "İslahiye İİBF Ruhu"nu inşa etmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. İslahiye yerleşkemizde bu yıldan başlayarak düzenleyeceğimiz kutlamalar yalnızca öğrencilere özgü bir uğraş olmaktan çıkacak, etkinliklerimiz okul sınırlarını aşarak İslahiye halkının da katıldığı bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz. Böylece, İslahiye İlçemizin dışa açıklığı artırılacak; çevresiyle etkileşim içinde bulunan, çevresinden bir şeyler alan, çevresine bir şeyler veren bir yapı; açık sisteme özgü uğraşlar demeti oluşturulacaktır.


İSLAHİYE İİBF DEKANI

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu