Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ISLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
AKADEMİK TAKVİM 17 Aralık 2014
CUMHURİYET KONFERANSI 17 Aralık 2014
MORAL PARTİSİ 22 Kasım 2013
YILIN ANNESİ 10 Mayıs 2011
Genel Bilgiler

     Açılması Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 22.05.2008 ‘de uygun görülen İslahiye Meslek Yüksekokulu‘nda eğitime 2009-2010 Akademik yılında başlanmıştır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım programı alanında eğitim verecek İslahiye MYO’da 30 öğrencimiz bulunmakta iken  2010 Akademik yılında KSÜ İslahiye MYO'lu ile birleştirilmesiyle Yönetim ve Organizasyon Bölümünde  İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi(İÖ), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi (İÖ) Programları ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde Bağcılık Programlarında  toplam 285 öğrenci ile eğitim vermektedir.

     Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, tarım, sanayi, işletme ve kamu kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan bir eğitim kurumu vizyonu ile yola çıkan İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, edindiği bilgileri bir plan dahilinde akademik disiplin altında  çiftçilere, işletme ve muhasebecilere aktarabilecektir.Özellikle, dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün, İşletmelerin ve Kamunun ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı bir şekilde yetişen İslahiye MYO’lu  Öğrencilerimiz, İşletmeler ve Kamu alanlarında ve ziraat mühendisleri ve çiftciler arasında uygulayıcı statüde görev yapacaklardır.

      Doğaya zarar vermeyen sürdürülebilir bir tarım yöntemi olan Organik tarım sektörünün bitkisel ve hayvansal üretimde gelişimi, İslahiye ilçesi için büyük önem taşımaktadır. İklim, arazi şartları, ekolojik şartlar açısından tarıma elverişli bu topraklarda tarımsal nitelikli projeler üretmek,teknolojiyi kullanmak gerekmektedir. Halkın büyük çoğunluğunun tarım ile uğraşması sebebiyle İslahiye üreticilerinin tarımda da değişimi ve gelişimi yaşaması kaçınılmazdır. İslahiye MYO sayesinde bu değişim gerçekleşecektir. Bunun yanında; İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinde öğrennim gören her öğrenci bölgemize ve ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayarak katkı sağlayacaklardır.

MİSYONUMUZ;

Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ;

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, Üniversite-Tarım-Sanayi işbirliği temelinde bölgedeki kalkınmaya öncülük eden,  ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklerde ara elemanlar yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek, evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen; çağdaş, paylaşımcı ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.

 

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu