Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
ANA SAYFA
Genel Bilgiler

Yüksek Sağlık Şurası’nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararı doğrultusunda ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yapılması amacıyla 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sağlık yüksekokullarının faaliyete geçirilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile 1997 yılında Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınmıştır. Şu anda Ebelik Bölümü açık bulunmakta fakat öğrenci alınmamaktadır, Hemşirelik Bölümünde ise eğitime devam edilmektedir.

Eğitimimizde amaç; günlük yaşamda insan sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime duyarlı ve bu durumu verdiği hizmette göz önünde bulundurabilen, sağlıklı ya da hasta bireylerin ve toplumun her ortamda bakım gereksinimlerini sağlayabilen ve bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilen ebe ve hemşireler yetiştirmektir. Aynı zamanda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, ebelik ve hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek ve bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek nitelikte profesyonel ebe ve hemşireler mezun etmektir.

Öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek ve hasta bakım uygulamalarını yapmak için hazırlanmış, maket ve eğitim materyallerini içeren 1 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimde klinik uygulamaların önemi nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Şahinbey Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Huzurevi,  Sağlık Ocakları ve Çocuk Esirgeme Kurumu 'nda sorumlu Öğretim elemanları gözetiminde öğrencilerimiz uygulamalarını ve yaz stajlarını yapmaktadır.

Yüksekokulumuzun 1989-2004 yılları arasında  Sağlık Bakanlığına ait Sağlık Meslek Lisesi binasında, 2004 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi kampüsünde Sağlık Yüksekokulu binasında eğitim vermektedir. 

YÜKSEKOKULUMUZUN VİZYONU

 “Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmak”tır.

     YÜKSEKOKULUMUZUN MİSYONU

 Bilim ve teknolojiye dayalı  yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık  ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin yanı sıra, akademik alanda çalışan hemşirelerin yetişmesini sağlamak, temel hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak”tır.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu