Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. İBRAHİM ARSLAN
HOMEPAGEİKTİSAT BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Internatıonal Journal Of Business and Socıal Science
No/Edition: 2/11
Woman Employment In Informatıon Economics(An Analysis For OECD Members)
2010
Journal / Book Name: ınnovatıon of journal
No/Edition: ıv
Strategic Base Of Economic Competıtıon:Innovatıon
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2010
Journal / Book Name: Second Internatıonal Symposıum on Sustaınable Development Sarajevo Bosna
the Effects and role of regıonal development agencies in economic crıses”
2010
Journal / Book Name: Sixth Internatıonal Conference on Health Care Systems Zirve Üniversity
The Evaluatıon of the Effects of Medical Scene, Archive and Communicatıon System to the Performance of Health Firms by Data Envelopment Analysis
National Journals
Year
Content
2010
Journal / Book Name: gaziantep tıp dergisi
No/Edition: 3/16
Sağlık Bilgi Sistemlerinin Hastene Performanslarına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi: Türkiye’deki göğüs Hastalıkları Hastanelerinde Bir Uygulama
2009
Journal / Book Name: Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
No/Edition: 34
Döviz Kuru ve Piyasa Dinamikleri İlişkisi(Türkiye Ekonomisi İçin Bir Uygulama)
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2010
Journal / Book Name: 2. Yerel Ekonomiler Kongresi
Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkileri: Gaziantep İli Örneği
Design ~GAÜN WebTeam