Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. BERNA BAŞ
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2008
Journal / Book Name: Biotechnology
No/Edition: Baskıda
Authors: Namık Kemal KOÇ, Berna BAŞ, Müjde KOÇ, Mustafa KÜSEK,
Investigations of In Vitro Selection for Salt Tolerant Lines in Sour Orange (Citrus aurantium L.).
2006
Journal / Book Name: Plant Pathology Journal.
No/Edition: 5 (1); 35-40
Authors: Bas, B. and N. K. Koc,
In Vitro Selection of “Kütdiken Lemon 20b” to Canditate for Resistance to Phoma tracheiphila.
2005
Journal / Book Name: Biotechnol. Biotech. Eq.
No/Edition: 19 (3), 124-127.
Authors: Ozaslan M., A. Barsgan, C. Can, B. Bas, T. Aytekin, and I. H. Kılıç.
Prevalence of HBV-DNA among HbsAg positive oatiens in Southeastern region of Turkey by PCR.
2002
Journal / Book Name: J. Econ. Entomol.,
No/Edition: 95 (4) 856-861.
Authors: H. N. Nigg, S. E. Simpson, D. G. Hall, L. E. Ramos, S. U. Rehman, B. Bas and N.
Sampling Methods as Abundance Incides for Adult Diaprepes abbreviatus (Coleoptera: Curculionidae) Populations.
2000
Journal / Book Name: Ann. Entomol. Soc. Am.,
No/Edition: 93 (3) : 459-467.
Authors: Bas, B., Dalkılıc. Z., Peever, T., Nigg, H. N., Simpson, S. E., Gmitter, F. G.,

Genetic Relationships Among Florida Diaprepes abbreviatus (Coleoptera: Curculionide) Populations.

National Journals
Year
Content
2000
Journal / Book Name: J. Turk. Phytopathol.,
No/Edition: 29 (2-3) : 71-77.
Authors: Baş, B., and Koç, N. K.,

Isolation and Bioassay of Phoma tracheiphila Kanc. Et Ghik. Toxin.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2008
Journal / Book Name: XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon
No/Edition: s. 367
Authors: Berna BAŞ, Necip NALÇACI, Yusuf ZEYNALOV,
IAA ve Kinetin’in Aeonium Haworthii Webb&Berthel Bitkisinin In Vitro Klonal Çoğaltımı Üzerinde Etkileri.
2008
Journal / Book Name: XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon
No/Edition: s. 371
Authors: Berna Baş, Tarık Tonucuoğlu, Yusuf Zeynalov,
2008. Albizzia julibrissin Durazz Bitkisinin Tohumlarının In Vitro ‘da Çimlendirilmesi.
2007
Journal / Book Name: XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
No/Edition: s. 13
Authors: Berna BAŞ, AKTAN Abdulgani, ÇÖMEZ Erdem, ÖZDEMİR Adem, YALÇIN Yunus Emre, Yu
Selaginella sp. Türünde İn Vitro Somaklonal Bitkicik Oluşumu Üzerinde Araştırmalar.
2007
Journal / Book Name: XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
No/Edition: s. 13
Authors: Berna BAŞ, Necip NALÇACI, Yusuf ZEYNALOV.
Aeonium haworthii Webb&Berthel Bitkisinin In vitro Klonal Çoğaltım Olanakları Üzerinde Farklı Hormonların Etkisi.
2007
Journal / Book Name: Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi
No/Edition: s. 318
Authors: Berna BAŞ, Abdulgani AKTAN, Erdem ÇÖMEZ, Adem ÖZDEMİR, Yunus Emre YALÇIN, Yusuf
Rebutia krainziana Kalluslarından İn Vitro ‘da Somatik Embriyogenesis Çalışması.
2006
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,
No/Edition: s. 239, Aydın
Authors: Baş, B., Nigg, H. N.

Spektrofotometrik Yöntemle Çeşitli Tampon Çözeltilerde Kitinaz Enzim Aktiviteleri Ve Ürünlerinin Renk Gelişimi Üzerine Olan Etkileri.

2006
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,
No/Edition: s. 145, Aydın
Authors: Baş, B., Zeynalov, Y., Özaslan, M., İskender, E., Nalçacı, N.,
Rebutia krainziana Tohumlarının İn Vitro Koşullarda Çimlenme Olanakları Üzerinde Araştırmalar.
2006
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,
No/Edition: s. 16, Aydın
Authors: Yusuf Zeynalov, Seydi Fırat, Mehmet Özaslan, Berna Baş, Fatih Yayla,
Bazı Pinus L. Türlerinin Çimlenme ve Gelişim Özellikleri.
2006
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,
No/Edition: s. 35, Aydın
Authors: Baş, B., Kılıç, H. İ., Özaslan, M., Zer, Y., Bal

Fıstık Sakızında Bulunan Bazı Kimyasalların Helicobacter pylori‘ye Karşı Antimikrobik Etkisinin İn-Vitro Olarak Araştırılması.

2006
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
No/Edition: s. 14
Authors: Baş, B., Zeynalov, Y., Özaslan, M.
Amaryllis hippeastrum & olympus Tohumlarının İn Vitro Koşullarda Çimlenme Olanakları Üzerinde Araştırmalar.
2004
Journal / Book Name: XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi,
No/Edition: s.25, Adana
Authors: Baş B.
Limonda Uçkurutan Hastalığı Etmeni Phoma tracheiphila ‘nın Toksinine Dayanıklı Hücre Hatlarının in vitro Seleksiyonu
1995
Journal / Book Name: VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi,
No/Edition: s.392-39, 26-29Eylül
Authors: Baş. B., and Çınar, Ö.,
Domates Gövde Öz Nekrozu Etmeni Pseudomonas corrugata (Scarlett et al)’ nın Tanısı.
1995
Journal / Book Name: VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi,
No/Edition: s.507-513,26-29Eylül
Authors: Kayım, M., Baş, B., Koç, N. K., Yıldız, S., Yüce, H., Ulubaş, Ç.

Bazı Karbonhidratların Turunçgillerde Somatik Embriyogenesis Üzerine Etkileri.

Design ~GAÜN WebTeam