Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. BERNA BAŞ
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2004 - 2007
Indol Asetik Asit ve Kinetinin Aeonium haworthii Webb&Berthel Bitkisinin In vitro ‘da Gelişimi Üzerine Etkileri.
Necip Nalçacı

Projects
Year
Subject
Establishment
2006 - -
BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ HELİCOBACTER PYLORİ ‘YE KARŞI İN-VİTRO ‘DA ANTİMİKROBİK VE İN-VİVO ‘DA ERADİKASYON ETKİSİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU FEF.06.02
2004
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN NOHUTTA ZARARLI ANTRAKNOZ HASTALIĞI ETMENİ ASCOCHYTA RABİEİ (PASS) LAB. ‘IN GENETİK VE PATOJENİK VARYASYONLARININ BELİRLENMESİ
TÜBİTAK TOGTAG 3387
1995 - 1998
TUZA TOLERANT BİTKİLER ELDE ETMEK İÇİN TURUNÇ (CİTRUS AURANTİUM L.) ‘DA HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN KULLANILMASI
DPT-95K 120336
Design ~GAÜN WebTeam