Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. RADİYE FUNDA KARADENİZ
HOMEPAGEİKTİSAT
Publications
International Journals
Year
Content
2006
Journal / Book Name: Turkish Review of Eurasian Studies
No/Edition: 2006/6
Authors: Radiye Funda Çamkıran

“From A Dream To A Reality”: Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline Project and Its Role in Turkısh-American Relations”

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: 76th Midwest Political Science Association Annual Conference, Chicago
Authors: Radiye Funda Karadeniz

Turkey and Non-State Actors in Syrian Civil War: A Critical Account of Transforming Relations with Syrian Turkmens

2017
Authors: Radiye Funda Karadeniz

Rise of the Informals: A Comparative Analysis of MIKTA in a Changing World Order’, 11th Pan-European Conference, EISA, 13-16 Eylül,2017, Barselona,İspanya

2017

‘Second Track Diplomacy in Turkey-Armenia Relations: Is There Still a Chance?’, 4th International Conference on Eurasian Politics and Society, 1-2 Temmuz, 2017,İstanbul

2016
Authors: Gonca Oğuz Gök ve Radiye Funda Karadeniz

‘Analyzing “T” in MIKTA: Turkey’s Middle Power Role at the UN’, 5.Blue Black Sea Conference, Marmara Üniversitesi, 12-13 Aralık 2016

2016
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“Turkey and Turkmens in ‘New Middle East Cold War’: A View from the Kin-State”,Sakarya Üniveritesi, III.Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, 11-13 Ekim 2016

2016
Authors: Radiye Funda Karadeniz

‘Peace Building Over Mount Ararat: Any Chance for Second Track Diplomacy in Turkey-Armenia Relations’,57th ISA Conference, 16-19 Mart 2016, Georgia, A.B.D.

2012
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“Western Thrace Minority in Turkish Foreign Policy: A View from the Kin-State”, Tenth Annual International Conference on Politics & International Affairs ,18-21 Haziran 2012, Atina,Yunanistan.

2009
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“Turkish-American Relations over Energy Security in the Caspian Region: The Baku-Tblisi-Ceyhan Pipeline Project”. Proceeding in the Fifth General Conference of ECPR, Potsdam Üniversitesi, Almanya. 10-12 Eylül, 2009.

2008
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“Ethnicity and Foreign Policy: A Comparative Analysis of Turkish Minorities in Turkish Foreign Policy”. ECPR Second Graduate Students’ Conference, Autonoma de Barcelona Üniversitesi, İspanya. 25-27 Ağustos, 2008.

2008
Authors: Radiye Funda Çamkıran

“Understanding Today’s Turkish-American Relations over Iraq through a Retrospective Analysis: A Comparative Approach to the US and Turkish Foreign Policy Before Iraq War”. Second World International Studies Conference titled “What Keeps Us Apart, What Keeps Us Together” by World International Studies Committee, Ljubljana Universitesi, Slovenya, 23-26 Temmuz, 2008.

2006
Authors: Radiye Funda Çamkıran

“European Union’s Energy Security: A Turkish View”, ECPR First Graduate Students’ Conference titled “Contentious Politics”, Essex Üniversitesi, İngiltere , 6-9 Eylül,2006.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Middle Powers in Global Governance: The Rise of Turkey Emel Parlar Dal (ed.)
No/Edition: Palgrave 2018
Authors: Gonca Oğuz Gök ve Radiye Funda Karadeniz

Analysing T in MIKTA: Turkey's Changing Middle Power Role in the United Nations

2015
2012
Authors: Radiye Funda Karadeniz

"Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Dış Politikası'nda 'Dış Türkler' ", Mekân, Kimlik, Güç ve Dış Politika, S.Gülden Ayman (der.), İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2012, s.231-265. ( ISBN: 978-605-4539-14-7)

2009
Journal / Book Name: Globalization and Its Interface: Developed World and the Growing Economies
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“ Turkey in the Future of European Union: To Be or Not To Be?”, Debamitra Mitra (ed.),Hyderabad,India:The Icfai University Press, 2009,p.86-109.(ISBN: 978-81-314-2300-4)

National Journals
Year
Content
2006
Journal / Book Name: Marmara Journal of European Studies
No/Edition: Vol.14 Number 1
Authors: Ertan Oktay ve Radiye Funda Çamkıran

“Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği Açısından Türkiye’nin Önemi (The Importance of Turkey in terms of European Union’s Energy Security)

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: UİK 8. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Antalya
Authors: Radiye Funda Karadeniz

Türkiye'de 'Diaspora' Çalışmaları: Bir Analiz Çerçevesi

2017
Journal / Book Name: 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ
Authors: Radiye Funda Karadeniz

Suriye İç Savaşı'nda Türkiye ve Devlet-Dışı Aktörler: Suriye Türkmenleri ile Dönüşen İlişkinin Eleştirel Bir Analizi

2015
Authors: Radiye Funda Karadeniz

‘Küresel Yönetişimde Güneydoğu Asya: ASEAN Yolu’ndan Çıkarılan Dersler’, Küresel Yönetişim,Güvenlik ve Aktörler:70.Yılında BM, Emel Parlar Dal,Gonca Oğuz Gök ve Tolga Sakman (ed.), İstanbul: Tasam Yayınları,2016,s.519-541.

2009
Authors: Radiye Funda Karadeniz

“Türk Dış Politikası’nda Dış Türk Azınlıklar: Batı Trakya ve Bulgaristan’da Yaşayan Türk Azınlıklar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, VII. Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi. 14 Kasım 2009.

Design ~GAUN WebTeam