Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. BİLGE KUŞDEMİR KAYIRAN
HOMEPAGE
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Eurasian Journal of Educational Research
No/Edition: 59
Authors: Karabay, A.; Kuşdemir Kayıran, B. ve Işık, D.

The investigation of pre-service teachers' perceptions about critical reading self-efficacy.

2012
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 9 (2)
Authors: İflazoğlu Saban, A.; Shearer, B.; Kuşdemir Kayıran, B. ve Işık, D.

The validity and reliability study of Turkish version of the multiple intelligences developmental assessment scales.

2012
Journal / Book Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
No/Edition: 12 (4)
Authors: Kuşdemir Kayıran, B. ve Karabay, A.

İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerine bir çalışma.

2007
Journal / Book Name: Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research)
No/Edition: 29
Authors: Kuşdemir Kayıran, B. ve İflazoğlu, A.

Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 3rd International Conference on The Changing World and Social Research, Rome
Authors: Özyurt, M., Başaran M., Kuşdemir Kayıran, B.

The investigation of primary school students’ attitudes towards STEM in terms of different variables.

2017
Journal / Book Name: 4th International Euroasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli
Authors: Kuşdemir Kayıran, B., & Özyurt, M.

Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliliklerini kazanma durumlarının incelenmesi.

2017
Journal / Book Name: Al Farabi Birinci Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Gaziantep, Türkiye.
Authors: Kuşdemir Kayıran, B. ve Katırcı Ağaçkıran, Z.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının ve okuma hızlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2017
Journal / Book Name: 4th International Euroasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli.
Authors: Özyurt, M.,& Kuşdemir Kayıran, B.

STEM tutum ölçeğini ilkokul ve lise düzeyine uyarlama çalışması.

2017
Journal / Book Name: International Conderence on Education, Teaching &E-learning,11-14 August Prague
Authors: Özyurt, M., Kuşdemir Kayıran, B., Başaran M.

Investigation of high school students’ attitudes towards STEM in terms of various variables in the context of school type

2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences, 20-23 April, Antalya,Turkey
Authors: Özyurt, M.,& Kuşdemir Kayıran, B.

Analysis of educational faculty undergraduate and pedagogical formation program students’ attitudes to their teacher identities and academic successes.

2016
Journal / Book Name: 4th International Congress on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye
Authors: Kuşdemir Kayıran, B., & Özyurt, M.

Elemantary school teaching special field competencies self-assessment scale: Scale development, reliability and validity study.

2007
Journal / Book Name: European Affective Education Network, Affective Education in Action
Authors: İflazoğlu Saban, A.; Kuşdemir Kayıran, B. ve Işık, D.

The relationship between self-esteem and academic motivation in preservice teacher education.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Contemporary perspectives and research on early childhood education
Authors: Karabay, A. ve Kuşdemir Kayıran, B.

Pre-School Teachers' Point Of Views About Literacy Practices

National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 25 (3)
Authors: İflazoğlu Saban, A.; Işık, D. ve Kuşdemir Kayıran, B.

Üniversite öğrenci ve mezunları ile yetişkinlerin çoklu zeka alanları açısından değerlendirilmesi: Adana/Türkiye örnekleminde bir çalışma.

2011
Journal / Book Name: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 20 (2)
Authors: Karabay, A.; Işık, D.; Günay Bilaloğlu, R. ve Kuşdemir Kayıran, B.

Çoklu zeka kuramı temelli çalışmaların değerlendirilmesi: Türkiye örneği.

2010
Journal / Book Name: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 38 (3)
Authors: Karabay, A. ve Kuşdemir Kayıran, B.

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2007
Journal / Book Name: 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler
No/Edition: 1
Authors: Kuşdemir Kayıran, B. ve İflazoğlu, A.

Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi

Design ~GAÜN WebTeam