Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. BİLGE KUŞDEMİR KAYIRAN
HOMEPAGE
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2014 - 2016
Zeliha Katırcı Ağaçkıran
Ercan Çiftçi

Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - 2019
WORK FOR AN INCLUSIVE SCHOOL HERITAGE (W)ISH
EU PROJECT
2010 - 2012
ELEŞTIREL OKUMA ÖZ YETERLIK ALGISI ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAP
2005 - 2007
YETIŞKINLERIN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ BAZI SOSYO-DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI: MIDAS’IN (THE MULTIPLE INTELLIGENCES DEVELOPMENTAL ASSESSMENT SCALES) TÜRKÇE’YE UYARLANMASI KAPSAMINDA BIR ÇALIŞMA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAP
Design ~GAÜN WebTeam