Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AHMET BOZDAĞ
HOMEPAGEPUBLIC LAW
Teaching Experience
Undergraduate and Graduate Courses (That you give) During the Period of Last Two Years
Lessons

1. Ceza Hukuku Genel Hükümler I-II

2. Ceza Muhakemesi Hukuku I-II

3. Ceza Hukuku Özel Hükümler I-II

4. TCK'da Güvenlik Tedbirleri

5. CMK'da Koruma Tedbirleri

6. Vergi Hukukunda Suç ve Cezalar

7. Ekonomik Suçlar ve Cezalar

Design ~GAUN WebTeam