Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AHMET BOZDAĞ
HOMEPAGEPUBLIC LAW
Publications
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Adalet Yayınevi
No/Edition: 1
Authors: AHMET BOZDAĞ
Ceza Muhakemesi Hukukunda MÜDAFİ
2009
Journal / Book Name: Seçkin Yayınları
No/Edition: 1
Authors: AHMET BOZDAĞ
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür
National Journals
Year
Content
2914
Journal / Book Name: Ankara Barosu Dergisi
No/Edition: 2014/2
Authors: BOZDAĞ Ahmet – ŞIK Hüseyin

End of Task of Defense Counsel and Legal Results

2017
Journal / Book Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
No/Edition: 132
Authors: Dr. Ahmet Bozdağ
2011
Journal / Book Name: Legal Hukuk Dergisi
No/Edition: Cilt 9, Sayı 108
Authors: Ahmet Bozdağ, Hüseyin Şık

Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Teşebbüs Meselesi

2010
Journal / Book Name: Ceza Hukuku Dergisi
No/Edition: Sayı: 13
Authors: Ahmet Bozdağ

Türkiye'de Askeri Ceza Yargısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu

2010
Journal / Book Name: Maliye Dergisi
No/Edition: Sayı: 158
Authors: Ahmet Bozdağ, H. Hüseyin Bayraklı

Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi

2010
Journal / Book Name: Legal Hukuk Dergisi
No/Edition: Cilt 8, Sayı: 90
Authors: Ahmet Bozdağ

Sanık Hakları Bağlamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı

2010
Journal / Book Name: Türk İdare Dergisi
No/Edition: Sayı: 468
Authors: Ahmet Bozdağ

İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması

2008
Journal / Book Name: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
No/Edition: Cilt: 10, Sayı: 2
Authors: Ahmet Bozdağ, H. Hüseyin Bayraklı

“Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür (Afyonkarahisar Örneği)”

2008
Journal / Book Name: Vergi Sorunları Dergisi
No/Edition: Sayı: 234
Authors: Ahmet Bozdağ

“Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Sürecinde Özellikli Durumlar”

Design ~GAÜN WebTeam