Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET MURAT
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2010 - 2012
GENEL LİSE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, BAZI DEĞİŞKENLERE VE SÜREKLİ KAYGI DURUMLARINA GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Erdal Kılıç
2009 - 2010
İlköğetim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
AHMET BUĞA
2009 - 2011
The Relation of Burnout Level of The Educators Working in Special Education With Emphatic Tendencies and Some Variances
Mine YALÇIN
2009 - 2011
INVESTIGATION OF THE PERCEİVED MOBBİNG BEHAVIOURS BY COUNSELOR TEACHERS
MÜRŞİDE EMİROĞLU
2008 - 2010
Investigating Emotional Intelligence Levels and Marital Satisfaction of  Secondary Education Teachers  
Neşe CİNGİSİZ
2006 - 2007
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumu İle Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişki
Zeynep Yılmaz
2006 - 2009
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke İle Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi
Ali ÇEKİÇ
2004 - 2006
E-eğitim ve örgün eğtimin üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ve bilgisayar kullanabilme becerileri üzerine etkilerinin karşılaştırılması
mustafa medet
2004 - 2007
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Eğitim Durumlarının Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Hamurlu, M.Kürşat
2004 - 2007
İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sabak, Esra
2003 - 2005
İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Derslerinde Öğretim Materyalleri Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
ceyhun memiş
2003 - 2005
Ana Sınıfı ve İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenleri İle Yöneticilerinin “Portfolyo Değerlendirme Yöntemi”ne  İlişkin Görüşleri
burcu ağca

Projects
Year
Subject
Establishment
2012 - 2012
İNGİLTERE'NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE İSTİHTAM SİSTEMİ
AVRUBA BİRLİĞİ (LEONARDO DA VINCI)
2012 - 2012
Turizm de Genç İşgücü Projesi
DEVLET PLANLAMA
2011 - 2011
Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Araştırılması Projesi
DEVLET PLANLAMA
2008 - 2009
AVRUPADA ALTERNATİF EĞİTİM DURUMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ (LEONARDO DA VINCI)
2006 - 2009
GAZİANTEP İLİNİN ÖSS BAŞARI SIRALAMASININ ARTIRILMASI
SODES
Design ~GAÜN WebTeam