Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MEHMET MURAT
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Educational Research and Review
No/Edition: Vol. 8 (2)
Authors: Murat, M.
The Views of Student-Teachers Attending A Turkish University on Discrimination Related to the Education of Women. Educational Research and Review
2012
Journal / Book Name: Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
No/Edition: Volume (issue) 4(4):
Authors: Murat, M.
2012
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr)
No/Edition: 11(3):835 -853
Authors: Kılıc, E. ve Murat, M.
An Investigation of Aggression Levels of 9th Grade Students Studying at General High Schools with Regard to Some Variables and Continuous Anxiety Levels
2011
Journal / Book Name: Türk Fen Eğitimi Dergisi
No/Edition: 8/2
Authors: Murat, M, Kanatlı, S. ve Ünişen A.
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi, Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Olası Kaynakları
2011
Journal / Book Name: E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)
No/Edition: 6/2
Authors: Murat, M. Emiroğlu, M. ve Bindak, R.
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2010
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 9/1
Authors: Cingisiz, N. ve Murat, M.
Evlenmek İçin Birbirlerini Tercih Eden Çiftlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: International Counseling and Education Conference
No/Edition: 2012
Authors: Murat, M

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN EDUCATION

2009
Journal / Book Name: The First International Congress of Educational Research
No/Edition: 2009
Authors: Çekiç, A. Murat, M.
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke İle Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi
National Journals
Year
Content
2011
Journal / Book Name: E-SOSDER ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
No/Edition: 2011CİLT:10, SAYI:38
Authors: Mürşide Emiroğlu Mehmet Murat Recep Bindak

DETERMINATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES PREDICTING DEPRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS

2011
Journal / Book Name: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: Cilt 20, Sayı 3
Authors: Çekiç, A. ve Murat, M.
2010
Journal / Book Name: ESOSDER (ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ)
No/Edition: 2010(33)
Authors: Murat, M. Ünişen, A. ve Kanatlı, S.
EĞİTİM FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAYIŞLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
2009
Journal / Book Name: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 23
Authors: Hamamcı, Z.; Murat, M; Yıkımaz, M. ve Çekiç, A.
Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi
2008
Journal / Book Name: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 18/2
Authors: Yılmaz, Z. ve Murat, M.
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumları İle Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişki
2007
Journal / Book Name: Doğu Anadolu Araşaştırmaları Dergisi
No/Edition: 5/3
Authors: Gökçakan, Z. ve Murat, M.

Sınıf Öğretmenlerinde On Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişmesine Yönelik Bir Haritalama Çalışması

2006
Journal / Book Name: Polis Bilimleri Dergisi
No/Edition: 8/1
Authors: murat, mehmet

Lise Mezuniyetinin Ardından ve Belli Bir Yaşam Deneyimi Geçirdikten Sonra Polislik Mesleğini Tercih Eden Öğrencilerin Polislik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

2006
Journal / Book Name: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: cilt:26, Sayı:3
Authors: murat,mehmet; Aslantaş, H.İsmail; Özgan, Habib
Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Acısından Değerlendirilmesi
2005
Journal / Book Name: Milli Eğitim Dergisi
No/Edition: 168
Authors: Murat, M., Özkan, H. ve Aslantaş, H.İ.

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları ile Ders Başarıları Arasındraki İlişki

2004
Journal / Book Name: Polis Bilimleri Dergisi
No/Edition: 6/1-2
Authors: Murat, M., ve Uygun, Ö.
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri
2004
Journal / Book Name: E-SOSDER (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi)
No/Edition: 7
Authors: Murat, M., ve Uygun, Ö.
Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
2003
Journal / Book Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
No/Edition: 19
Authors: murat, mehmet
Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik
2003
Journal / Book Name: Polis Bilimleri Dergisi
No/Edition: 5/2
Authors: murat, mehmet
Emniyet Görevlilerinde Tükenmişlik
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2009
Journal / Book Name: x. Ulusal Psiklojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
No/Edition: 2009
Authors: Ahmet BUGA, Mehmet MURAT
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2009
Journal / Book Name: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
No/Edition: 2009
Authors: Neşe CİNGİSİZ, Mehmet MURAT
Investigating Emotional Intelligence Levels and Marital Satisfaction of  Secondary Education Teachers
2007
Journal / Book Name: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
No/Edition: 2007
Authors: hamurlu, m. k. murat, m.
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Eğitim Durumlarının Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi
2007
Journal / Book Name: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
No/Edition: 2007
Authors: Hamamcı, Z.; Murat, M.; Yılmaz, M. ve Çekiç, A.

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelemesi

2004
Journal / Book Name: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Authors: Hamamcı, Z., Murat, M. ve Çoban, A.

Gaziantep'teki Okullarda Çalışan Psikolojin Danışmanların Mesleki Sorunlarının İncelenmesi

2000
Journal / Book Name: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Authors: Murat, M. ve Gökçakan, Z.

Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

2000
Journal / Book Name: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Authors: Gökçakan, Z. ve Murat, M.
Sınıf Öğretmenlerinin 10 Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması
Other Publications
Year
Content
2007
Journal / Book Name: Eğitim Psikolojisi
No/Edition: I.Baskı
Authors: murat, mehmet ve diğerleri

XII. Bölüm. Öğrenmede İnsancıl Yaklaşım

2006
Journal / Book Name: ilköğretim eğitimci dergisi
No/Edition: 2
Authors: murat mehmet
Kürsüden Sınıfa Gelişim ve Öğrenme
2002
Journal / Book Name: D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 5
Authors: murat, mehmet

Niteliksel Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Tekniklerinden Görüşme Tekniği

Design ~GAÜN WebTeam