Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor.Dr. DİLAN CANAN ÇELİKEL
HOMEPAGETEXTILE TECNOLOGY PROGRAM
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2013 - 2015
Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Dokusuz Yüzeylerin Akustik Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2011
Tekstilde Ara Eleman İstihdamı, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, SODES PROGRAMI
2009 - 2010
Gaziantep ve Halep İllerindeki Akrilik İplik İşletmelerine Kalifiye Teknik Eleman Yetiştirilmesi
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, TÜRKİYE-SURİYE BÖLGELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
2008 - 2010
İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)
AVRUPA BİRLİĞİ, IPA PROGRAMI
Design ~GAUN WebTeam