Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst.Dr. FEYZA NUR KAFADAR
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2017 -
2017 -
2016 -
2015 - 2017
Yağmur KAR

Projects
Year
Subject
Establishment
2017
1. NOHUTTA FUSARİUM SOLGUNLUĞU ETMENİ OLAN FUSARİUM OXYSPORUM F. SP. CİCERİS İZOLATLARININ VEJETATİF UYUM GRUPLARININ BELİRLENMESİ
GAÜN-BAP
2014 - 2015
GÜNEY DOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YABANİ NOHUTTA YANIKLIK HASTALIĞINA NEDEN OLAN DİDYMELLA RABİEİ’NİN PATOJENİK KARAKTERİZASYONU VE EŞEY TİPİ ANALİZLERİ
GAÜN-BAP
2013 - 2014
2. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN YABANİ NOHUT TÜRLERİ İLE KÜLTÜRÜ YAPILAN NOHUT TÜRLERİNİN KARBONHİDRAT, YAĞ VE PROTEİN İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN SAPTANMASI
GAÜN-BAP
2013 - 2016
4. NOHUTTA ASCOCHYTA YANIKLIĞI ETMENİNİN POPULASYON KARAKTERİZASYONU VE MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER KULLANILARAK BU ETMENE KARŞI DAYANIKLI GENOTİPLERİN ARAŞTIRILMASI
TUBITAK
2006 - 2010
Gaziantep İline Bağlı Bazı İlçelerde Tarım Alanlarının Sulanmasında Kullanılan Akarsu Sistemlerinde Organik ve İnorganik Kirleticilerin Kalitatif ve Kantitatif Belirlenmesi ile Bu Kirletici Elemanların Toksisite Düzeylerinin Araştırılması
DPT
Design ~GAÜN WebTeam