Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst.Dr. FEYZA NUR KAFADAR
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2010
Journal / Book Name: Ekoloji Dergisi
No/Edition: 19, 75, 1-73
Authors: Kafadar, F., Saygıdeğer, S.
2006
Journal / Book Name: J.Biotechnology & Biotechnological Equipment
No/Edition: 3
Authors: İskender, E., Zeynalov,Y., Özaslan, M., Incik, F., Yayla F.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: International DNA Day and Genome Congress
Authors: Hatice Polatbilek, Oğuz Akveç, Feyza Nur Kafadar, Durdane Mart, Canan Can

Towards determining didymella rabiei from infected chickpea seeds with rt-pcr analyses

2017
Journal / Book Name: ECOLOGY 2017
Authors: Feyza Nur Kafadar, Ali Özkan, Ayşe Anay, Ender Öğüt, Canan Can and Dürdane Mart

Investigation of Relations among Bioecological Propeties in the Chickpea (Cicer arietinum) Fields

2016
Journal / Book Name: IV International Ascochyta Workshop
Authors: Can C., Kafadar F., Özkan A., Turan A., Kuşçalı N., Nalçacı N., Başbuğa S., Anay

Correlation of Ascochyta blight severity in chickpea with pathotypes, mating type, altitude, nodulation and weed density in Turkey

2015
Journal / Book Name: International Conference on Civil and Environmental Engineering
Authors: Sinem Bulgak, Feyza Nur Kafadar, Kamil Sarpkaya, Canan Can, Sevil Güneş

Chickpea Ascochyta blight disease severity in the Bosphorus region of Turkey

2015
Journal / Book Name: International Plant Protection Congress
Authors: C. Can, F. N. Kafadar, A. Özkan, A. Turan, N. Kuscali, N. Nalcaci, S. Basbuga, H

Current status of chickpea Ascochyta blight in Turkey

2014
Journal / Book Name: International Mesopotamia Agriculture Congress
Authors: Feyza Nur Kafadar, Nagihan Şahin, Ayhan Turan, Ali Özkan, Canan Can

The Comparison of Genomic DNA Isolation Methods of Ascochyta rabiei Which Causes Ascochyta Blight in Chickpea Species Taken From Southeast Region Anatolian.

2014
Journal / Book Name: International Mesopotamia Agriculture Congress
Authors: Feyza Nur Kafadar, Ayhan Turan, Nagihan Şahin, Canan Can

Mating Type Analyses of Ascochyta rabiei Isolates Sampled From The Chickpea Fields of Adıyaman and Diyarbakır

2006
Journal / Book Name: Biodiversity Conservation and Protection of Historical and Cultural Heritage
Authors: Zeynalov, Y., Iskender, E., Özaslan, M., Yayla, F., İncik, F.

Denroflora of Gaziantep University Botanic Garden (Turkey), Ancient Parks and Botanical Gardens

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Duman Osman Mete, Kar Yağmur, Turan Ayhan, Kafadar Feyza Nur, Can Canan

Nohutta Ascochyta Yanıklığı Etmeni Didymella rabiei'de Patotip Gruplarının DNA
Markır Sistemleri İle Belirlenmesi

2016
Journal / Book Name: 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Nalçacı Necip, Kafadar Feyza Nur, Anay Ayşe, Mart Dürdane, Can Canan

Akdeniz ve Ege Bölgeleri Nohut (Cicer arietinum) Ekim Alanlarında Ascochyta
Yanıklığı Hastalığı Etmeni Didymella rabiei’nin Hastalık Şiddeti, Moleküler
Karakterizasyonu, Eşey Tipi Analizleri ve Patotip Belirlemesi Çalışmaları

2016
Journal / Book Name: 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Turan Ayhan, Şahin Nagihan, Kafadar Feyza Nur, Kar Yağmur, Sarpkaya Kamil, Özkan

Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde Nohutta Ascochyta Yanıklığının Hastalık Şiddeti, Eşleşme Tipi ve Patotip Gruplarının Karşılaştırılması

2015
Journal / Book Name: XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Authors: Yağmur Kar, Feyza Nur Kafadar, Ali Özkan, Erhan Ceyhan, Selçuk Başbuğa, Canan Ca

Yabani Cicer spp ve Cicer arietinum’un DNA Markır Sistemleri ile Karşılaştırmalı Analizleri

2015
Journal / Book Name: 11. Tarla Bitkileri Kongresi
Authors: Ali Özkan, Feyza Nur Kafadar, Canan Can, Dürdane Mart

Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum L.) Yabancı Ot, Nodül Sayısı ve Rakım Arasındaki İstatistiksel İlişkiye Bir Bakış

2015
Journal / Book Name: Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
Authors: Ali Jadaan Al-Aayedi, Feyza Nur Kafadar, Safa Jasım Ali, Edibe Özgün, Ayhan Tura

Pistacia vera L.’den izole edilen Aspergillus türlerinin PCR- RFLP analizleri

2015
Journal / Book Name: Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
Authors: Safa Jasım Ali, Feyza Nur Kafadar, Ali Jadaan Al-Aayedi, Selçuk Basbuğa, Ayhan T

Molecular characterization of Alternaria species isolated from Pistacia vera L.

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Selçuk Başbuğa, Feyza Nur Kafadar, Derya İşler, Canan Can

Yabani ve Kültür Nohut Türlerinde Ascochyta Yanıklığı’ Etmeninin Moleküler Karakterizasyonunda Kullanılan DNA İzolasyonu Metodlarının Karşılaştırılması

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Necip Nalçacı, Feyza Nur Kafadar, Selçuk Başbuga, Canan Can

Nohutta ‘Ascochyta Yanıklığı’ etmeni Olan Ascochyta rabiei’nin Koloni Morfolojilerinin Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi Arasında Karşılaştırılması

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Nagihan Şahin, Feyza Nur Kafadar, Ayşegül Yaşar, Canan Can

Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Yetiştirilen Nohut Türlerinde Ascochyta rabiei’nin Spor Yoğunluklarının İncelenmesi

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Hatice Polatbilek, Feyza Nur Kafadar, Derya İşler, Canan Can

Yabani ve Kültür Nohut Türlerinde Ascochyta Yanıklığı’ Etmeninin Moleküler Karakterizasyonunda Kullanılan Eşleşme (MAT) Analizlerinin Karşılaştırılması

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Ayhan Turan, Feyza Nur Kafadar, Necip Nalçacı, Canan Can

Ascochyta Yanıklığı’ Etmeni Olan Ascochyta rabiei’nin Spor Yoğunluklarının İncelenmesi

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Feyza Nur Kafadar, Ayhan Turan, Hatice Polatbilek, Canan Can

Nohutta (Cicer sp) Ascochyta rabiei’nin Koloni Morfolojilerinin Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Arasında Karşılaştırılması

2014
Journal / Book Name: 22.Ulusal Biyoloji Kongresi
Authors: Ayşegül Yaşar, Feyza Nur Kafadar, Canan Can, Oğuz Akveç

Ascochyta Yanıklığı’ Etmeni Olan Ascochyta rabiei’nin Nohutun (Cicer sp) Farklı Organlarında Oluşturduğu Lezyonların Morfolojik Olarak İncelenmesi

Other Publications
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Journal of Selçuk University Natural and Applied Science
No/Edition: 567-575
Authors: Selçuk Arslan, Meral Bartin, A. Osman Kılınç, Feyza Nur Kafadar, Canan Can
2013
Journal / Book Name: Soil Water Journal
No/Edition: Vol 2, Number 2(2)
Authors: Sibel Aktuğ Tahtacı, Hatice Gözel, Serpil Karadağ, Feyza Nur Kafadar
2006
Journal / Book Name: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Merkezi Nebatat Bagi'nin ilmi eserleri
No/Edition: 188-197
Authors: E.İskender, Y. Zeynalov, F.N. İncik, Ş.Gasımov
2006
Journal / Book Name: AMEA Merkezi nebatat bagının eserleri
No/Edition: 199-212
Authors: Zeynalov,Y., İskender, E., Fırat, S., İncik, F., Yayla, F., Farzaliyev, V.
2006
Journal / Book Name: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Merkezi Nebatat Bagi'nin ilmi eserleri
No/Edition: 281-289
Authors: Zeynalov Y, Iskender E, Özaslan M, Yayla F, Farzaliyev V, İncik F. N. ve Pehliva
2006
Journal / Book Name: Phytologia Balcanica Sofia
No/Edition: vol. 11(2) s.149-156
Authors: İskender, E., Zeynalov,Y., Özaslan, M.,Çakır, B., İncik, F., Yayla F
2004
Journal / Book Name: Azerbaycan İ.A. Botanik Enstitüsü İlmi Eserleri
No/Edition: 143-147
Authors: skender E., Zeynalov Y, Pehlivan M., Çakır M. B., İncik F. N.
Design ~GAÜN WebTeam