Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor.Dr. ALİ ÇAPAN
HOMEPAGEVOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN NIZIP
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2011 - 2014
YENİ BİR İMİN-OKSİM LİGANDLARI İLE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ( BAP-FEF. 14.07)
Design ~GAÜN WebTeam